En omfattande folkminnessamling

Karl Gösta Gilstrings samling i Uppsala anses vara den största samlingen i sitt slag.

Fotografi av två män uppställda för kameran.

Den 9 juni 1950 genomförde Uppsala landsmålsarkiv (nuvarande Isof) en inspelning i Sevedstorp, Pelarne, Småland. På bilden syns Karl Gösta Gilstring till höger tillsammans med informanten C. O. Larsson. Foto: Richard Broberg/Isof (arkivnummer 21081:17).

700 informanter och 70 000 uppteckningar

Karl Gösta Gilstrings samling vid arkivet i Uppsala består av fler än 8 000 originalbrev som genererat 70 000 uppteckningar, fördelade på 117 sockensamlingar ordnade efter innehåll. Gilstring hemtrakter, Småland och Östergötland, dominerar. I arkivet finns också cirka 250 timmars ljudinspelningar som i huvudsak består av Gilstrings intervjuer med sagesmän- och kvinnor. Gilstring hade ett nätverk av 700 personer som i brev svarade på Gilstrings frågor. De var spridda över hela Sverige, Svensk-Amerika, Åland och Finland. Samlingen betraktas allmänt som den mest omfattande insamlad av en enskild nordisk forskare i modern tid.

Samarbete med landsmålsarkivet

Att Karl Gösta Gilstrings efterlämnade samling finns bevarad i Uppsala är ingen slump. Hans samarbete med arkivet som då hette Uppsala landsmålsarkiv (ULMA) inleddes redan på 1940-talet då han fungerade som Åke Campbells ortsmeddelare under arbetet med Atlas över svensk folkkultur. På 1950-talet studerade han folkloristik under Dag Strömbäck, ULMA:s dåvarande chef och professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristik. Gilstring skrev sin licentiatavhandling om julstocken under Carl-Martins Edsmans ledning på religionshistoriska institutionen vid Uppsala universitet.

Källor och litteratur

Arkiv

Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Arkivet i Uppsala (AFU):

  • DFU 40265: Karl Gösta Gilstrings efterlämnade brevsamling, som uppgår till drygt 8 000 brev från 700 meddelare, 1950–1986.
  • ULMA 34838: Karl Gösta Gilstrings efterlämnade folkminnessamling, som uppgår till drygt 70 000 uppteckningar från brev och inspelningar samt anteckningar, fotografier och trycksaker 1950–1986.
  • ULMA 37313: Sammanfattningar av intervjuer om Karl Gösta Gilstring gjorda efter hans död av Eva-Lott Lindqvist 1993.

Tryckta källor och litteratur

Kvällsstunden. Hemmets och familjens veckotidning. Västerås 1938 ff.

Lindqvist, Eva-Lott, 1993: Väktare mot glömskans rike. En presentation av Karl-Gösta Gilstrings folkminnesinsamling. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 116, s. 63–78.

Nylund Skog, Susanne, 2017: Brev och belägg i jakten på folkminnen. Den vetenskaplige samlaren. Kulturella perspektiv 26: 1, s. 36–46.

Nylund Skog, Susanne, 2018. From personal letters to scientific knowledge: The creation of archived records in a tradition archive. In Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Cliona O’Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (eds.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FFC 315, s. 61–80

Nylund Skog, Susanne, 2019. Från Småland till Michigan, och tillbaks igen: Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 141, s. 75-92.

Nylund Skog, Susanne, 2020. A Formidable Success and an Exceptional Storyteller: Analyzing Stories From an Interview Conducted by Barbro Klein in 1967. Western Folklore, Volume 79, Number 4: 427-451.

Nylund Skog, Susanne, 2020. “From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and Depicting Places”, Culture Unbound, Volume 12, issue 1, 2020: 196–216. Published by Linköping University Electronic Press.

Svenska Amerikanaren Tribunen Länk till annan webbplats.. Chicago, Illinois 1936–1985.

Vimmerby tidning Länk till annan webbplats.. Vimmerby 1984 ff.