Vallonbruken lektionsmaterial

Välkommen till Isofs lektionsmaterial om vallonbruken!

Lektionsmaterialet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–7, och är tänkt att kunna användas i SO-ämnena.

Materialet passar bra på storbildsskärm för diskussion i helklass om man har möjlighet. Annars kan eleverna själva eller i grupp gå igenom de olika webbsidorna. Varje webbsida avslutas med en knapp för att gå vidare till nästa del.

Lgr22: Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800, centralt innehåll:

- Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.

- Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Använd knappen nedan för att komma till lektionsmaterialet om vallonbruken: