Svenska från olika håll – läromedel om språklig variation

Varför talar vi olika beroende på var vi kommer ifrån? Får man verkligen heta vad man vill? Kan du räkna upp Sveriges fem nationella minoritetsspråk? 

Detta är exempel på frågor som besvaras i läromedlet Svenska från olika håll. Här finns avsnitt om dialekter, ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och stil och stilnivåer på olika texter. Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

Materialet kan användas inom hela svenskämnet men är specialanpassat för elever som studerar svenska som andraspråk.

Läromedlet finns även översatt till arabiska.