Samiska – ett nationellt minoritetsspråk

Ett läromedel om de samiska språken som tillhör Sveriges nationella minoritetsspråk.

omslag

Materialet innehåller information om samiska och samisk kultur. Till texten finns också diskussionsfrågor för lektioner. Läromedlet finns i en version för gymnasiet och en för högstadiet.

Materialet är en del av läromedlet Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk, som innehåller information om Sveriges språk och fördjupad information om de fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt om svenskt teckenspråk. Du hittar alla delarna i läromedlet på sidan Läromedel om Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.