Personnamn för dig i skolan

Ett skolmaterial om personnamn för lärare och elever i högstadiet och gymnasiet.

klädnypor med förnamn.

Skolmaterialet Om personnamn är tänkt för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Det kan även, med viss anpassning, användas av elever i de yngre stadierna. Materialet ger både lärare och elever en möjlighet att skaffa sig inledande kunskap om personnamn.

Här finns också lästips som guidar lärare och elever vidare. Dessutom finns det diskussionsfrågor som kan hjälpa eleverna att själva börja uppteckna namn och skriva ner sina tankar kring namn.

Bakgrund om personnamn

Våra officiella personnamn utgörs av förnamn och efternamn.

Förnamnen består dels av gamla inhemska namn, dels av namn som lånats in under olika tider. Efternamnsbruket har tillkommit efter utländskt mönster och det är först från och med 1600-talet som bruket av fasta släktnamn börjar växa fram i Sverige.

Våra förnamn är en del av kulturarvet, och vissa namn tillhör det äldsta språkgodset i Norden. I det vikingatida Norden styrdes namngivningen av tre principer: allitteration, variation och uppkallelse.

Många namn har lånats in utifrån. Med den kristna missionen infördes apostla- och helgonnamn av grekiskt och latinskt ursprung. Världsliga lånenamn med tyskt ursprung kom in via Hansan på 1200-talet. Efter reformationen infördes
många bibliska namn av hebreiskt ursprung. På 1700-talet blev franska namn populära, och genom romantikens nationalromantiska strömningar ökade intresset för den nordiska forntiden och så kallade götiska namn blev populära . Under 1800-talet ökade engelskans inflytande på namnskicket. Man kan alltså se att man i alla tider varit mottaglig för influenser utifrån och att namn från olika länder och språk präglat svenskt namnskick under olika perioder.

Namn är en spegel av samhället, och man kan se hur kungligheter, TV, radio, film, litteratur och musik har präglat människors namnval. Ofta påverkar modet (helt omedvetet) människors namnval och modenamn sprids snabbt.

Fakta och information för elever

I vår digitala kunskapsbank Lär dig mer om personnamn i Sverige hittar du lättillgänglig och grundläggande information om namn och namnskick genom tiderna, smeknamn och öknamn och namnsdagar.

I Året runt i almanackan hittar du fakta om förnamnen i almanackan och får reda på deras ursprung, ålder och betydelse. I våra digitala personnamnslexikon kan du hitta information om personnamn från vikingatiden och medeltiden.

Diskussionsfrågor

  • Vad heter du? Vad betyder ditt namn? Se efter om ditt namn finns med i almanackan. I så fall kan du se vad det betyder, vad det kommer från, när det är belagt första gången och under vilken tidsperiod namnet varit vanligast.
  • Vilket namn skulle du ge ditt barn? Skriv ner ett flicknamn och ett pojknamn du tycker om. Förklara varför du tycker om dessa namn, vad du tänker på när du hör dem och om du känner någon som redan heter så.
  • Vad skulle du absolut inte döpa ditt barn till? Ge exempel och motivera varför du inte skulle vilja ge ditt barn detta/dessa namn.
  • Har du själv något smeknamn? Varför tror du att du fått detta smeknamn? Vad syftar det på? Vem får kalla dig så? Din familj? Dina kamrater? Kan du komma på andra smeknamn, till exempel på dina kamrater? Vad tror du dessa smeknamn syftar på?

Fördjupning

I läromedlet Namn och namnforskning finns mer att läsa om personnamn och andra namn. Läromedlet vänder sig i första hand till studenter på universitet och högskolor och till lärare i grundskola och gymnasium.