I rörelse-bloggen

En blogg om flyttar till, från och inom Sverige

 • Sill och nubbe, eld och vatten – om midsommar på Mallorca

  Publicerat: . Kategorier: Flyttar från Sverige .

  Den svenska midsommaren och det mallorkinska Sant Joan-firandet sammanfaller i almanackan och har många likheter med varandra. Men för många svenskar som bor på Mallorca hålls traditionerna tydligt isär.

  Lämna kommentar

 • Arkeologi och berättelser gav ny kunskap om lägerlivet

  Publicerat: . Kategorier: Flyttar inom Sverige, Påtvingad migration, Romsk migration .

  I slutet av 1950-talet inrättade Stockholms stad Skarpnäckslägret där romer fick bo i väntan på fasta bostäder. Drygt 50 år senare genomfördes en arkeologisk utgrävning på platsen. I undersökningen medverkade människor som levt i lägret och det resulterade i nya berättelser och ny kunskap.

  Lämna kommentar

 • Verklighetens Karl-Oskar och Kristina

  Publicerat: . Kategorier: Emigrationen till Amerika, Flyttar från Sverige .

  Vilhelm Moberg har kanske mer än någon annan format bilden av den svenska emigrationen till Amerika. I våra arkiv finns flera berättelser från verklighetens Karl-Oskar och Kristina.

  Lämna kommentar

 • Vindöga och knappar lever på Irland

  Publicerat: . Kategorier: Flyttar från Sverige, Svenskan i världen .

  På 800-talet var det många nordbor som bosatte sig på Irland. Karin Hansson berättar om de språkliga spår som vikingarna lämnat i dagens iriska.

  Lämna kommentar

 • Sverige i Amerika och Amerika i Sverige: en kolonial historia

  Publicerat: . Kategorier: Emigrationen till Amerika, Flyttar från Sverige .

  Precis som de flesta andra länderna i Västeuropa har Sverige en kolonial historia. Jonas Monié Nordin berättar om kolonin Nya Sverige i Nordamerika och de spår som den lämnat efter sig.

  Lämna kommentar

 • Avhysningar, trakasserier och anpassningar

  Publicerat: . Kategorier: Flyttar inom Sverige, Påtvingad migration, Romsk migration .

  Att ha växt upp i läger och levt ett kringresande liv karaktäriserat av tillfälliga vistelser, avhysningar och uppbrott är gemensamma erfarenheter för de flesta svenska romer födda under den första dryga hälften av 1900-talet. Forskningsarkivarie Charlotte Hyltén-Cavallius berättar här om några av resultaten från forskningsprojektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet .

  Lämna kommentar

 • Det är roligt att flytta, det måste hända saker i livet då och då

  Publicerat: . Kategorier: Flyttar inom Sverige, Migrationsberättelser .

  Under 2018 samlade Isof in berättelser om att flytta. Berättelserna rymmer egna flyttar och andras, glädje och sorg, humoristiska anekdoter och smärtsamma erfarenheter.

  Lämna kommentar

Om bloggen

Människor har alltid befunnit sig i rörelse. Den här bloggen handlar om flyttar till, från och inom Sverige och ger olika infallsvinklar på temat migration. I bloggen medverkar forskare och experter från en rad olika ämnesområden.

Arkiv

2023

2022

2021