Namn och namnforskning

Ett läromedel för lärare och studenter om ortnamn, personnamn och andra namn.

Båt med namn

I läromedlet Namn och namnforskning finns mer att läsa om ortnamn, personnamn och andra namn. Läromedlet vänder sig i första hand till studenter på universitet och högskolor och till lärare i grundskola och gymnasium. Det vänder sig också till den intresserade allmänheten och till personer i myndigheter, kommuner och organisationer som i sitt arbete handlägger eller beslutar i namnfrågor.

Läromedlet avser att vara heltäckande och behandla alla slags namn: främst ortnamn och personnamn men också andra namn (djurnamn, fordonsnamn, företagsnamn, varumärkesnamn etc.) samt namnbruk på internet och i fiktionen.

Om läromedlet

Läromedlet har tagits fram av Seminariet för nordisk namnforskning vid Uppsala universitet i samarbete med namnverksamheten på Isof.