Jåttit – bilder från flyttlederna

Många renskötande samer flyttade regelbundet med renhjorden mellan olika betesmarker. Sommaren 1945 dokumenterade Israel Ruong sommarens flyttningar bland samer i Sarek i Jokkmokk. Bilderna finns i dag i Isofs samiska samlingar (Isof, ULMA 18396), och här kan du se ett urval av dem.

Ordet jåttit har i finnmarkssamiskan åtta olika betydelser. Här nämner vi fyra, nämligen:

Att vara i rörelse, färdas, fara, resa.

Att vara på flyttning, flytta (rennomadens flyttning).

Att kunna eller förmå följa med, dvs springa, gå, åka skidor lika fort som någon annan.

Att glida.

Israel Ruong i boken Samerna från 1969

En man och en rad med renar på fjäll.

”På flyttning i Kuhkesvagge [Guhkesvágge] väster om Niento [Nienddo], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

Renar med packning på snötäckt mark.

”På flyttning i Herkavagge [Hiergevágge], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

Man som lastar ren med packning.

”Renarna klövjas i Rinim, juni 1945”. Klövja innebär att lasta djur med packning som fördelas i jämvikt på båda sidor. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

Utsikt över sjö.

”Nu lämna vi Tjåkenjarka [Tjåhkånjárgga], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

Renar och människor i fjällmiljö.

”I Niento [Nienddo] före flyttningen, juni 1946”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Lägret vid Niento [Nienddo], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På Skuollavalta [Skuollavállda], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”I Sierkavagge [Sierggavágge], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Båtarna lastas för västflyttningen”. Tjåkenjarka [Tjåhkånjárgga], slutet av juli 1945. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På flyttning västerut i Sierkavagge [Sierggavágge], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Flyttningsstig vid Sjnjuuhtjutis jåhkå [Sjnjuvtjudisjåhkå], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Lägret vid Niento [Nienddo], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Vid Rinim före flyttning, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Sista kaffet drickes före uppbrott från Tjågnåris [Tjåggŋåris], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På märkningsudden vid Niento [Nienddo], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Klövjerenarna fasttagas för flyttning österut från Padjelanta [Badjelánnda]”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Vid kaffeelden vid Alkaruoutasj [Álggaruovdásj] ej långt från Alkavare gamla kapell [vid berget vars namn på lulesamiska är Álggavárre], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Start för västflyttning”. Tjåkenjarka [Tjåhkånjárgga], juni 1945. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På Sitojaur [Sijddojávvre] under flyttning västerut, juni 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På flyttning västerut från Niento [Nienddo], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Renarna simma över Miellätno [Miellädno] före östflyttningen i slutet av juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Klövjehärkar beta vid Tjågnåris [Tjåggŋåris] under östflyttning, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Vid Tjågnåris [Tjåggŋåris] under östflyttningen, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Syskonen Spik vid sin kåta i Padjelanta (Låutak) [Badjelánnda Låvdak], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Klövjeunderlaget och klövjebågarna påsatta, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”I Padjelanta (Låutak) [Badjelánnda Låvdak] före östflyttningen, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Man vilar sig efter en ansträngande flyttning. I Tjäura vid Sarek, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Hö lägges i skorna vid ett rastställe, juni 1945”. På bilden Apmut Tuolja. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”I Vaisaluokta [Vájsáluokta], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Ungdom i Vaisaluokta [Vájsáluokta], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”En tältduk vikes ihop för att tjäna som klövjeunderlag, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Låutaks sommarläger i Padjelanta [Badjelánnda], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Uppbrott från Niento [Nienddo]. Raiden går vidare mot Padjelanta [Badjelánnda], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Sjön Liehtsitjaure [Liehtjitjávrre] med Ähpartjåhkå [Ähpártjåhkkå] i bakgrunden, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”De unga far till Padjelanta [Badjelánnda]. De gamla bli kvar. Tjåkenjarka [Tjåhkånjárgga], juni 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Flyttsakerna ilastas. Tjåkenjarka [Tjåhkånjárgga], juni 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Mattias Kuoljok ledande en raid. Juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På flyttning västerut till sommarlandet i början av juli 1945. I bakgrunden Stuor Niak [Stuor Njáhká]”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Kåtan nedtages. Vid Tjågnåris [Tjåggŋåris] vid flyttning österut i slutet av juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Renarna klövjas. Vid Tjågnåris [Tjåggŋåris] under östflyttning, slutet av juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Renarna klövjas. Vid Tjågnåris [Tjåggŋåris] under östflyttning, slutet av juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Tjåkenjarka [Tjåhkånjárgga]. Man startar för flyttning på våren till fjällen. Gamlingarna bli kvar på höstvistet, juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På märkningsplatsen i Tjäura [Tjävrrá], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Vårflyttning till Sommarlandet i Sierkavagge [Sierggavágge], Sirkas [Sirges], 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Vid kaffeelden ej långt från Alkaruotasj [Álggaruovdásj], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Hos Mattias Kuoljok i Låutak [Låvdak], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”På märkningsudden vid Niento [Nienddo], juli 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

”Nätfiske i Kåbtåjaure [Goabddájávrre] (Nils Anti Gruvvisare), juni 1945”. Foto: Israel Ruong (Isof, 18396).

Om Israel Ruong

Israel Ruong (1903−1986) var etnolog och professor i samiska språk vid Uppsala universitet. Han växte upp i Harrok i Arjeplog och hans pappa hade rötter i Luokta-Mávas sameby. Som 17-åring förlorade han sina föräldrar och två yngre systrar i spanska sjukan, och fick då ansvar för den återstående familjen.

Israel Ruong hade pitesamiska som modersmål, och han doktorerade senare med en avhandling om just pitesamiska. Han var också etnolog och gjorde en omfattande dokumentation av samisk kultur. Israel Ruong var en av initiativtagarna till Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och var under flera år redaktör för tidningen Samefolket.

Läs mer