Lär dig mer om fackspråk och terminologi

En kunskapsbank om fackspråk och terminologi.

 • Fackspråk

  Fackspråk är det språk vi använder när vi kommunicerar om ett särskilt ämnesområde.

 • Termer

  En term är ett ord eller uttryck som används inom ett speciellt ämnesområde.

 • Term eller begrepp?

  Termen är det språkliga uttrycket, medan begreppet är det vi menar när vi använder termen.

 • Grunderna i terminologilära

  Med terminologiläran kan du analysera fackspråkliga problem som har med termer och begrepp att göra.

Språkrådsbloggen