Filmer och föreläsningar

Föredrar du rörliga bilder? Här samlar vi filmer om klarspråk från konferenser och föreläsningar vi har arrangerat eller deltagit i.

Om klarspråk och mottagaranpassning

Om klarspråk i Sverige, Finland och EU

Från klarhet till klarhet Länk till annan webbplats.. Webbinarium om klarspråksarbete i Sverige, Finland och EU-kommissionen 9 februari 2022. Föreläsningar av bl.a. Ingrid Olsson och Maria Fremer.

Om hur språkarbetare kan samarbeta

Filmer från webbinariet Språkarbetare i samarbete 27 oktober 2022.

Från konferensen Klarspråk 2020

Den 19–20 november 2020 anordnades den nordiska konferensen Klarspråk 2020. Temat för konferensen var nya metoder och nya samarbeten för klarspråksarbete. Här hittar du alla föreläsningar och presentationer under konferensen:

Klarspråk 2020: Inledning med Martin Sundin och Lena Lind Palicki Länk till annan webbplats.

Inledningen av konferensen Klarspråk 2020 med Isofs generaldirektör Martin Sundin och moderator Lena Lind Palicki.

Del 1: Begripligare juridik

För vem skriver vi egentligen våra domar? Länk till annan webbplats.
Karin Påle-Bartes berättar om klarspråksarbetet på Södertörns tingsrätt fram till att domstolen fick Klarspråkskristallen 2017 och hur domstolen därefter har fortsatt sitt arbete.

Legal design – fokus på användaren Länk till annan webbplats.
Andrea Lindblom från Helgsingborgs tingsrätt berättar om konceptet legal design.

Hvordan kan vi lære jusstudentene å skrive gode lover? Länk till annan webbplats.
Jon Christian Fløysvik Nordrum från Universitetet i Oslo om hur de arbetar för att lära språkstudenter och juriststudenter att skriva bra och begripliga texter.

Panelsamtal: Hur gör vi tillsammans juridiken begripligare? Länk till annan webbplats.
Jon Christian Fløysvik Nordrum från Universitetet i Oslo, Karin Påle-Bartes från Södertörns tingsrätt och Andrea Lindblom från Helsingborgs tingsrätt samtalar om klarspråk i juridiken.

Del 2: Klarspråk och språkteknologi

Klarspråk og begreper som forutsetning for et moderne, digitalisert samfunn Länk till annan webbplats.
Silje Emilienne Aanderud-Larsen från NAV, Norge, berättar om klarspråkets viktiga roll i den digitala utvecklingen.

Klarsprog mellem menneske og automat Länk till annan webbplats.
Peter Juel Henrichsen berättar om klarspråk mellan människa och maskin.

Tala användarnas språk Länk till annan webbplats.
Marta Kristín Lárusdóttir ger en inblick i hur mjukvaruutvecklare får förståelse för användarnas behov och särskilt deras språkanvändning.

Panelsamtal: Hur kan språkteknologi och AI stödja klarspråksarbete? Länk till annan webbplats.
Silje Emilienne Aanderud-Larsen, Peter Juel Henrichsen, Marta Kristín Lárusdóttir och Rickard Domeij diskuterar hur språkteknologi och AI kan användas i klarspråksarbetet.

Del 3: Myndighetskommunikation

Tilltal och ton i myndighetskommunikation Länk till annan webbplats.
Maria Fremer från Institutet för de inhemska språken, Finlandberättar om myndighetskommunikation genom tiderna. Föredraget tar avstamp i historien och landar i nutiden. Hon diskuterar några exempel på hur myndigheter kommunicerat med oss under de senaste hundra åren och jämför med hur de kommunicerar i dag, speciellt med tanke på tilltal, mottagaranpassning och klarspråk.

Från tråkig myndighet till viral sensation Länk till annan webbplats.
Kati Kalliomäki från Skatteförvaltningen i Finland berättar hur myndigheten använder dialog på sociala medier för att kommunicera med kunderna och uppmuntra dem sköta sina skatteärenden digitalt.

Så regerar Livrustkammaren i sociala medier Länk till annan webbplats.
Magdalena Westin Piotrowska från Livrustkammaren delar med sig av sina bästa tips på hur en myndighet kan engagera sina följare.

Panelsamtal: Hur lättsam och informell kan man vara? Länk till annan webbplats.
Maria Fremer, Kati Kalliomäki och Magdalena Westin Piotrowska diskuterar hur lättsam en myndighet egentligen kan vara i sin kommunikation.

Del 4: Samhällsinformation för alla

Dåligt översatt samhällsinformation – kan klarspråk vara räddningen? Länk till annan webbplats.
Sofia Malmgård från Isof berättar om flerspråkig krisinformation. Hur ska man kunna säkerställa kvaliteten i översättningar till språk man inte förstår? Sofia visar hur skribent och översättare kan samarbeta för att budskapet ska nå fram, oavsett språk.

Klar tegnsprogsformidling – hvad er formålet? Länk till annan webbplats.
Janne Boye Niemelä från Dansk Sprognævn berättar om hur danska myndigheter gör information tillgänglig för teckenspråkstalare.

Sverigefinskt språkvårds- och termarbete – för vem, hur och varför? Länk till annan webbplats.
Tarja Larsson från Isof pratar om terminologiarbetet i det sverigefinska språkvårdsverksamheten. Tillgången till enhetlig och adekvat terminologi är en förutsättning för att ett minoritetsspråk ska kunna användas av alla och inom alla samhällsområden.

Panelsamtal: Hur får vi in klarspråk redan från start? Länk till annan webbplats.
Tarja Larsson, Janne Boye Niemelä och Sofia Malmgård diskuterar klarspråk.

Del 5: Utmaningar för klarspråk

Kan klarspråkarbeid ha målbar effekt på demokratiet og rettssikkerheten? Länk till annan webbplats.
Ida Seljeseth från Universitetet i Oslo om hur klarspråk kan främja demokrati och rättssäkerhet, och hur detta kan mätas.

New public management, klarspråk och det offentliga uppdraget Länk till annan webbplats.
Med Tom Karlsson från Göteborgs universitet. Klarspråk utgår ifrån att medborgare har rätt att förstå de beslut och den information som berör dem. För att myndigheter ska kunna göra sig förstådda och kommunicera effektivt med medborgarna behövs ett språk som är enkelt, tydligt och begripligt. Tom kopplar detta till debatten kring new public management (NPM). Vi får se hur NPM kan vara såväl en katalysator för klarspråksarbetet som ett hinder för det.

Begriplighet och artighet – konkurrerande principer? Länk till annan webbplats.
Catharina Nyström Höög från Högskolan i Dalarna om tillfällig information. Många tillfälliga skyltar omkring oss, inte minst nu i pandemitider, präglas av det indirekta tilltal som vi är vana vid från gemensamma pentryn och tvättstugor. Men hur påverkas begripligheten? Blir det tydligt vad man förväntas göra efter att ha läst sådana tillfälliga skyltar? Och vad är det egentligen för principer som styr utformningen av tillfällig information?

Panelsamtal: Utmaningar för klarspråk Länk till annan webbplats.
Catharina Nyström Höög, Ida Seljeseth och Tom Karlssson om utmaningarna för klarspråksarbetet.

Avslutande panelsamtal: Bäst i världen Länk till annan webbplats.

Samtal om framtiden för klarspråksarbetet i de nordiska länderna med Torunn Reksten, Språkrådet (Norge), Aino Piehl, Institutet för de inhemska språken (Finland), Michael Nguyen, Dansk Sprognævn (Danmark), Ari Páll Kristinsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Island) och Ingrid Olsson, Språkrådet (Sverige). Efter panelsamtalet avslutas konferensen med tack och slutord. Nästa konferens blir på Island 2023!


Om klarspråk och lättläst

Fler klarspråksfilmer