Termer – fackspråkets egna ord och uttryck

En term är ett ord eller uttryck som genom tradition eller överenskommelse används inom ett speciellt ämnesområde i en avgränsad betydelse. Den betydelsen är ibland inte känd utanför detta fackspråk och kan därför behöva förklaras.

Regn på paraply.

Spöregnar det ute? En meteorolog kanske hellre tar till termer och pratar om ”kraftigt regn” (mer än 4 mm på en timme) eller ”rikligt med regn” (mer än 15 mm totalt).

Vissa termer "syns", andra inte

Vissa termer skiljer sig så tydligt från ord i allmänspråket att det ”syns” att de är termer. Ord som antibiotikaprofylax och aritmetiskt medelvärde uppfattar de flesta av oss direkt som termer.

Andra termer är ord från allmänspråket som i ett specifikt fackspråkligt sammanhang har fått en insnävad betydelse. Ett sådant exempel är besök. I allmänspråket används besök om en tillfällig vistelse hos någon, men inom hälso- och sjukvården står det för ett möte som en patient och en läkare har om ett visst hälsoproblem.

När termer används i allmänspråket

Många termer stannar inom sitt fackspråk och används bara av en snävare grupp av specialister. Men en del termer vandrar över till allmänspråket, bland annat via massmedier, reklam och populärvetenskaplig litteratur. Längs vägen tappar de ofta den specialiserade betydelse de har i experternas värld och får en mer allmän betydelse. I allmänspråket innebär till exempel trauma svår psykisk påfrestning, ofta som en följd av chock, sorg eller dylikt. Men den medicinska betydelsen är ’fysisk eller psykisk skada som uppkommer till följd av yttre orsaker’. Här står trauma alltså även för fysiska skador, allt från en stukad fot till livshotande skador efter en svår trafikolycka.

Stilskillnader inom fackspråk

Det finns också stilistiska skillnader inom ett och samma fackspråk. Som fackexperter utvecklar vi ofta vardagliga sätt att tala om delar av vår verksamhet, med slangord och förkortningar – en jargong. I mer formella texter använder vi hellre skriftspråksanpassade, etablerade uttryck och överenskomna termer. I samtal eller skriftlig kommunikation med icke-experter väljer vi inte sällan mer pedagogiska uttryck. Det som kirurger sinsemellan kallar för appendicit, eller app (som jargongord), beskriver de i kontakt med patienterna som blindtarmsinflammation.