Fackspråk och terminologi

Vi följer, främjar och samordnar terminologiarbete inom offentlig förvaltning.

I vår verksamhet är vi framför allt inriktade på att stötta arbetet med fackspråk och terminologi inom offentlig verksamhet, det vill säga på statliga myndigheter och lärosäten, och i kommuner och regioner. I vårt uppdrag ingår följande:

  • Att utifrån språklagen stödja det terminologiarbete som bedrivs på myndigheter och i andra organisationer inom offentlig förvaltning, så att deras terminologi finns tillgänglig, utvecklas och används.
  • Att sprida kunskap om hur och varför organisationer bör arbeta med sina termer och begrepp.
  • Att tillgängliggöra termer och begrepp via Rikstermbanken.
  • Att främja terminologiprojekt som har syftet att samordna och tillgängliggöra termer och begrepp inom offentlig förvaltning.
  • Att samverka med nationella och internationella terminologinätverk.

Arbeta med termer och begrepp

Vi tillhandahåller riktlinjer och vägledningar för terminologiarbete. Du som arbetar med terminologi inom offentlig verksamhet kan dessutom få råd och stöd genom att kontakta oss språkvårdare i fackspråk och terminologi.

 Rikstermbanken

Vi utvecklar och förvaltar språktjänsten Rikstermbanken. Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller runt 130 000 termer från olika ämnesområden och organisationer. Här kan du bland annat ta reda på vad en term står för och hur olika organisationer använder en viss term. Rikstermbanken innehåller också termer på andra språk än svenska.

Rikstermbanken är fritt tillgänglig för alla att söka i.

Lär dig mer om fackspråk och terminologi

Här kan du få kunskap om vad fackspråk är och hur man kan arbeta med terminologi. Informationen riktar sig både till dig som arbetar med terminologi- och språkfrågor och till dig som är allmänt intresserad.

Samarbeten

Här hittar du information om termgrupper och andra samarbeten inom terminologiområdet som vi deltar i.

Kom på terminologiseminarium

Vi ordnar seminarier för dig som arbetar med termer och begrepp inom offentlig verksamhet. Seminarierna vänder sig i första hand till våra kontaktpersoner på statliga myndigheter, men även andra som hanterar termer inom offentlig verksamhet är välkomna.

Projekt och publikationer

Här hittar du information om aktuella projekt samt rapporter och publikationer om fackspråk och terminologi.

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om fackspråk och terminologi hittar du kontaktuppgifter till oss.

Språkrådsbloggen

Aktuellt om terminologi