Konventionen i Sverige

Sverige skrev under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2011. Isof ansvarar för Sveriges arbete med konventionen och den nationella förteckningen som finns på webbplatsen levandekulturarv.se.

Konventionsstat sedan 2011

Sverige antog Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2011. Det innebär att Sverige på olika sätt ska arbeta för att främja och sprida kunskap om det immateriella kulturarvet i landet.

Som konventionsstat ska Sverige ha en nationell förteckning över det immateriella kulturarvet i landet. Det finns också möjlighet att från den nationella förteckningen nominera kulturarv till Unescos internationella listor och register över immateriella kulturarv.

Organisation

Institutet för språk och folkminnen (Isof) leder och samordnar Sveriges arbete med konventionen. I samarbetet ingår Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Sametinget och Statens musikverk samt en rad andra organisationer.

I arbetet med konventionen deltar också så kallade NGO:er (förkortning för Non-Governmental Organizations). Det är icke-statliga organisationer som kan ansöka om att bli en formell del av konventionsarbetet på både nationell och internationell nivå.

Läs mer om Unescos konvention

Levande kulturarv logga

På webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Du hittar också den nationella förteckningen över immateriella kulturarv samt information om immateriella kulturarv och Unescos konvention.