Från nyord till ordbok

Vem godkänner alla nya ord och hur tas de in i ordböckerna?

bokrygg saol.

Det finns ingen myndighet eller organisation som tar fram eller godkänner nya ord och fraser, utan det är språkbrukarna – de som använder språket – som bildar och använder nya ord. När ett nytt ord introduceras i språket är det med andra ord upp till språkbrukarna att avgöra om ordet behövs eller inte. Om ordet etablerar sig och sprider sig genom att fler och fler använder det finns det en chans att det blir kvar i språket. Det handlar alltså om hur vanligt ordet är bland allmänheten och hur frekvent det används. När ett ord väl har fått en viss spridning hamnar det kanske först på nyordslistan och så småningom även i ordlistor som SAOL.

Språkbruket styr SAOL – inte tvärtom

Många tror att det är de ord som står i Akademiens ordlista som är ”godkända” att använda, och att det således är dem folk borde använda. Men det är snarare så att SAOL innehåller de ord folk använder; redaktionen gör frekvensberäkningar och plockar in ord som används mycket – och tar bort dem som används för lite. Att ett ord saknas i en ordbok behöver inte betyda att det är något fel på det. Det är kanske för nytt för att kunna komma in, det förekommer bara i fackspråk eller i regional slang, eller det kan helt enkelt vara bortglömt.

Språkvårdares uppgift är över huvud taget inte att godkänna ord, vilket många kanske tror. Deras uppgift är att upplysa om ord, till exempel om nya ord i språket. Det är som sagt bara språkbrukarna själva som kan godkänna ord – genom att använda dem.

Eftersom svenska ordböcker brukar ges ut med flera års mellanrum, dröjer det ofta lång tid innan nyord dyker upp där. Det finns dock engelska ordböcker, liksom den danska ordboken ”Nye ord i dansk”, som uppdateras fortlöpande med nyord. Kanske kommer detta snart att ske även i Sverige när ordböcker endast ges ut elektroniskt och därmed blir enklare att uppdatera.

Svenskan är ett rikt språk

Tycker du inte att det finns något bra svenskt ord för headset eller copywriter? Tycker du att svenskan är ett fattigt språk? Det beror på språkbrukarna och inte på språket. Alla språk har samma möjligheter att skapa många och bra ord. Det gäller bara att någon gör det. Därför är det ditt och alla andra svenskars ansvar att använda och sprida ord som är bra. Och bra ord är ord som beskriver det man vill säga.

Men kom ihåg att svenskan redan har hundratusentals bra ord, även om de inte används av så många. Det kan vara ord som var vanliga förr men är bortglömda i dag, det kan vara ord som någon hittat på men ännu inte spridit till oss andra.

Så saknar du ett svenskt ord för något, sätt igång och hitta på och sprid det sedan!

Sprid ditt nyord!

Har du ett eget ord du vill sprida till andra, skicka det till Språktidningens nyordsformulär på spraktidningen.se Länk till annan webbplats., eller lägg in det på folkmun.se Länk till annan webbplats. eller slangopedia.se Länk till annan webbplats. om det är ett slangord. Ord som är etablerade i allmänspråket men saknas i SAOL, kan föreslås för redaktionen. Länk till annan webbplats.