Språkvård och samarbete

Det nordiska språksamarbetet ska främja nordisk språkförståelse och stärka den nordiska språkgemenskapen.

Flera av språken i Norden har stora likheter med varandra, vilket gör att vi med lite träning och anpassning kan förstå varandra väl. Språken i Norden omfattar dels de gamla besläktade skandinaviska språken, dels finsk-ugriska språk som finska, meänkieli och samiska, och dels av invandrarspråk. Dessutom finns det nordiska teckenspråk som har nära anknytning till varandra.

Syftet med nordiskt språksamarbete

Syftet med det nordiska språksamarbetet är att främja internordisk språkförståelse och språkbehärskning, stärka den nordiska språkgemenskapen och kunskapen om språken i Norden, främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden och stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden.

De nordiska länderna har inte bara en gemensam historia. Norden har sedan länge en gemensam arbetsmarknad och även omfattande företagskontakter och handel över gränserna. Många av våra större företag har verksamhet i flera nordiska länder, och många nordbor studerar eller arbetar i något annat nordiskt land. I det samarbetet betyder den nordiska språkförståelsen oerhört mycket.

Nätverket för språknämnderna i Norden

Nätverket för språknämnderna i Norden är ett nätverk för de nordiska språkvårdsorganen. De samarbetar på flera områden, till exempel språkpolitik, elektroniska ordböcker, terminologi, nyord, klarspråk och språkteknologi. Vartannat år arrangeras konferensen Nordiska språkmötet. Nätverket ger också ut årsskriften Språk i Norden. Teckenspråken har ett eget nätverk, Nordiska teckenspråksnätverket. Dessutom finns en arbetsgrupp för klarspråk i Norden.

Nordiska ministerrådet stöder detta arbete. Dessutom finns Föreningen Norden som sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna.

Språkvårdsorgan i Norden

Det finns språkvårdsorgan runt om i Norden som liknar Språkrådet på Isof. Förutom att varje organisation har till uppgift att erbjuda hjälp i språkfrågor och stödja språken i varje land, ska de också arbeta för nordisk språkgemenskap och nordiskt språksamarbete.