Nordisk språkförståelse

De nordiska språken har stora likheter med varandra vilket gör att vi, med lite träning och anpassning, kan förstå varandra ganska väl.

Språkförståelse i hela Norden

Med ”den nordiska språkförståelsen” avses det faktum att de skandinaviska språken danska, norska och svenska är inbördes förståeliga utan föregående studier. Detta innebär att dansk-, norsk- och svensktalande kan tala med varandra på det egna språket. Danska, norska och svenska är grannspråk (da. nabosprog) till varandra.

Eftersom Färöarna och Grönland är en del av det danska riket, lär man sig där danska som första främmande språk. Så har det varit även på Island, som tidigare var en del av det danska riket. Men sedan 1999 är engelska första främmande språk där. Danska (alternativt norska eller svenska) finns dock kvar som obligatoriskt skolämne.

Finland var tidigare del av det svenska riket, och ca 6 procent av befolkningen har svenska som förstaspråk. Svenskan är jämställd med finskan som officiellt språk. Dessutom är svenska obligatoriskt skolämne för elever med finska som förstaspråk. De som har samiska som förstaspråk är tvåspråkiga och kan även norska, svenska eller finska.

Genom att även de som inte har ett skandinaviskt språk som förstaspråk ändå i mer eller mindre hög grad behärskar något skandinaviskt språk omfattar den nordiska språkförståelsen i princip hela Norden.

Hur bra förstår vi varandra?

Undersökningar av den skandinaviska språkförståelsen visar dels att alla som talar skandinaviska språk inte förstår varandra lika bra, dels att det är skillnad på förståelse i tal och skrift. De flesta har lättare att förstå de andra skandinaviska språken i skrift. Svårast är det för svenskar att förstå talad danska. Allmänt sett är det lättast för norrmän att förstå danska och svenska, såväl talad som skriven.

En sak som är mycket viktig är viljan att förstå och inställningen till grannspråken. Den som är mycket motiverad att förstå upplever att förståelsen går bra. Själva situationen är också viktig. Det går lättare när man sitter i en liten grupp och samtalar. Förståelsen är inte heller något statiskt. Ju mer man ser och hör av ett grannspråk, desto bättre förstår man.

Lästips!

Läs mer om nordisk språkförståelse i artikeln Språkgemenskap, ny teknik och språkmöten Länk till annan webbplats. av Lars-Olof Delsing i tidskriften Språk i Norden 2016.