Vad vi namnger

Namn på sådant som inte är personer eller platser kallas för övriga namn. Hit hör till exempel namn på husdjur, fartyg och företag.

Vi namnger inte bara geografiska platser och andra människor. För att kunna identifiera, relatera till och få struktur i vår omvärld ger vi namn till andra levande varelser, föremål och händelser. Också företag och varumärken får namn. Så har det varit långt tillbaka i historien – vi har exempel på skeppsnamn från faraonernas Egypten. I dag tycker vi att det vore konstigt om någon hade en namnlös hund som sällskapsdjur, och att inte namnge ett företag strider rentav mot lagen.

Termen övriga namn

Det finns ingen bra sammanfattande term för alla dessa namngrupper, utan termen övriga namn används med motsvarigheter på andra språk (other names, sonstige Namen). Några av de största grupperna är:

Namn på djur: Hunden Trofast, katten Mirran, hästen Silver, kon Majros

Namn på fartyg: Ormen Långe, Silja Paradise, Windfall

Namn på företag: ABB, Astra, Blomsterhandeln Bellis

Namn på produkter: Bilen Ford Focus, bokhyllan Billy, vinet Gato Negro

Från smycken till stormar

I princip kan vad som helst namnges: barn ger ofta namn till sina leksaker (nallen Bamse, dockan Lisa), kända vapen (svärdet Durendal) och smycken (diamanten Koh-i-noor) har namngivits genom historien. En kär bil kan få ett eget namn, konstverk har ofta namn (Nattvarden, Guernica), viktiga händelser (Trettioåriga kriget) och naturföreteelser (stormen Sven) likaså.

Lästips övriga namn

Leibring, Katharina 2017: Övriga namn – viktigare än det kan låta. I: Saga och sed 2017. S. 53–86.

Leibring, Katharina 2013: Övriga namn. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn Länk till annan webbplats.. Red. av Staffan Nyström m.fl. Version 2 (2021-02-25). Uppsala. S. 247–261.

Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. Red. av Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson & Bo Ralph. 1994. Uppsala. (NORNA-rapporter 56.)