Svenskan i världen

Svenska talas inte bara i Sverige utan även i Finland och flera andra länder. I utlandet finns också studenter som av olika anledningar läser svenska som främmande språk.

Bok: "Swedish grammar".

Svenska i utlandet

Det är inte bara i Sverige svenska finns som modersmål. I Finland är svenska vid sidan av finska ett officiellt språk. I Estlands kusttrakter har det talats svenska sedan medeltiden och med den omfattande utvandringen till Amerika uppstod svenskspråkiga områden på flera håll i USA samt i Argentina. På dessa platser har det utvecklats en särskild varietet av svenskan som du kan läsa mer om här:

Svenskundervisning i utlandet

I utlandet finns också studenter som av olika anldeningar läser svenska som främmande språk. Enligt Svenska institutet Länk till annan webbplats. läser omkring 18 000 studenter svenska varje år på ett universitet utanför Norden. Drygt 225 universitet i ett fyrtiotal länder erbjuder undervisning i svenska, och flest svenskstuderande finns i Tyskland, USA och Frankrike men även i Polen och i Ryssland.

Länkar och lästips

Gunvor Flodell och Mikael Parkvall: Sveriges språk ute i världen Länk till annan webbplats.. I: Sveriges Nationalatlas – Språken i Sverige. Andra reviderade upplagan 2019.

Erik Magnusson Petzell (2008): Läromedel i svenska Länk till annan webbplats.. I: Internationell nationalism. Göteborg: Riksföreningen Sverigekontakt.

Svenska Institutet: Svenskundervisning genom tiderna. Länk till annan webbplats.

Sofia Tingsell (2014): När svenskan lämnar Sverige Länk till annan webbplats.. I: Sverigekontakt nr 1:2013. Sid 19–20.