Lär dig mer om personnamn i Sverige

En kunskapsbank om namn och namnskick genom tiderna.

 • Namn och namnskick

  I Sverige har vi i dag tre officiella personnamn: förnamn, efternamn och gårdsnamn.

 • Att välja och byta namn

  Vissa behåller sina namn hela livet, medan andra byter namn en eller flera gånger.

 • Lagstiftning om personnamn

  Hur man väljer och ändrar ett namn regleras i personnamnslagen.

 • Förnamn

  Förnamn är våra individuella namn som vi oftast får vid födseln.

 • Efternamn

  I Sverige är efternamnet den del av en persons officiella namn som står sist.

 • Mellannamn

  Mellannamn ser ut som ett efternamn, men kan inte föras vidare till familjemedlemmar.

 • Smeknamn och öknamn

  Smeknamn och öknamn, eller binamn, är inofficiella namn som används vid sidan av de officiella.

 • Minoriteters personnamn

  I Sverige finns många minoritetsgrupper som har egna namnsystem och namnskick.

 • Namnsdagar i almanackan

  Från och med år 2022 innehåller namnlängden 627 namn, 310 namn som oftast bärs av kvinnor och 317 namn som oftast bärs av män.