Unescos internationella listor och register

Unescos internationella lista över mänsklighetens immateriella kulturarv lyfter fram levande traditioner från hela världen.

Tre segelförsedda träbåtar som seglar på blått vatten.

Att bygga båtar i klinkteknik är en gammal tradition inom nordisk skeppsbyggnad. År 2020 nominerade Sverige tillsammans med övriga nordiska länder traditionen till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Foto: Föreningen Allmogebåtar.

Exempel på levande traditioner

Listans fullständiga namn är Den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Tanken med listan är att synliggöra immateriella kulturarv från olika delar av världen, öka kunskapen om det immateriella kulturarvets betydelse och främja dialog mellan människor.

Alla konventionsländer kan nominera traditioner till listan. För att en tradition ska kunna nomineras behöver den först finnas med på en nationell förteckning. Nomineringarna granskas av en utvärderingsgrupp och den mellanstatliga kommittén beslutar om vilka exempel som tas upp på listan. Besluten tas i samband med kommitténs årliga möten.

År 2020 fanns 492 traditioner från 128 länder på listan, och den fullständiga listan finns på Unescos hemsida Länk till annan webbplats. (informationen är på engelska och på franska). Sverige har i nuläget inga exempel på listan, men nominerade år 2020 klinkbåtstraditionen tillsammans med övriga nordiska länder.

Hotade kulturarv och goda exempel

Förutom listan över mänsklighetens immateriella kulturarv, arbetar Unesco även med en lista över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande (The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) och ett register över goda metoder (The Register of Good Safeguarding Practices).

Listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande omfattar traditioner som är på väg att försvinna, och som därför har extra stort behov av främjande insatser. År 2020 fanns 67 sådana traditioner på listan.

Läs mer om Unescos listor

Levande kulturarv logga

På webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Unescos internationella listor och register, och hur Sverige nominerar till dessa. Du hittar också den nationella förteckningen över immateriella kulturarv samt information om immateriella kulturarv, Unescos konvention och det svenska konventionsarbetet.

Länkar

På Unescos webbplats hittar du den uppdaterade listan över mänsklighetens immateriella kulturarv. Informationen är på engelska och franska.

Du kan också se listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande, och registret över goda metodiska exempel: