Lär dig mer om folklig sång och musik

En kunskapsbank om folkvisor, jojk, kulning, spelmanslåtar och annan folklig sång och musik.

 • Folkmusik och folklig musik

  Även om en del musiktraditioner kan vara mycket gamla, är begreppet folkmusik relativt nytt.

 • Visornas värld

  Från ballader till ändlösa visor – välkommen in i visornas värld!

 • Visböcker

  Botwid Pärssons visbok från 1700-talet är del av en lång tradition med vis- och spelmansböcker.

 • Spelmannen genom tiderna

  Spelmannen är tätt knuten till folkmusiken. Elsa Lindvärn är en av många spelmän vars låtar finns i våra musiksamlingar.

 • Jojkens variationsrikedom

  I Isofs arkiv finns många inspelningar med samisk jojk. De äldsta inspelningarna gjordes för över 100 år sedan.

 • Fäbodarnas toner

  Vallåtar, lockrop och kulning skapade en unik musiktradition på fäbodarna.

 • Musiksamlare

  Om folkmusiksamlarna Gustaf Ericsson och Einar Övergaard.

 • Musiksalen

  Folkvisor, jojk, kulning och polskor. Här kan du ta del av folklig sång och musik från våra arkiv. Arkivmaterialet består framför …