Hitta folkmusiken

Databasen Hitta folkmusiken består av inspelningar av visor och låtar som visas på en karta.

Inspelningarna kommer framför allt från Västra Götalandsregionen – från Bohuslän, Dalsland och Västergötland.

Databasen innehåller cirka 16 000 poster. Allt är sökbart, en del är också lyssningsbart. Många av inspelningarna är upphovsrättsligt skyddade, men vi försöker att tillgängliggöra så mycket som möjligt efter hand.

Hela det inspelade materialet finns tillgängligt i särskilda lyssningsstationer vid Bohusläns museum i Uddevalla och vid Isofs avdelning i Göteborg.