Instruktioner Hitta folkmusiken

Här finns instruktioner om hur du söker i databasen Hitta folkmusiken.

Sökningar

Det finns flera olika sätt att söka i materialet:

  • Orter. Den som är intresserad av material från en viss ort kan direkt på kartan enklast klicka sig fram till den aktuella platsen och på så sätt få en förteckning över allt material från området. Observera att geografiska data för äldre material kan utgöras av endast sockenbeteckning.
  • Kategori. Genom att välja kategori i listan visas enbart poster med den valda formen.
  • Instrument. Det går att välja ett speciellt instrument bland kategorierna till höger.
  • Fritextsökning. Det är också möjligt att söka efter ett ord, ett instrument, en person eller en ort i fritextsökningsfältet. Under avancerad sökning finns det möjlighet att göra avgränsningar till en viss kategori, manliga/kvinnliga sångare/musikanter etc.

Visa resultat som lista

Alla sökresultat visas dels på kartan, dels i form av en lista. Under ”Visa resultat som lista” återfinns en förteckning över sökresultat med information om titel, kategori, socken och landskap, inspelningsår och materialtyp.

Mina visor och låtar

Det är möjligt att spara en post, som ”favorit”, med hjälp av stjärnan bredvid titeln, längst upp på sidan. Sparade poster återfinns sedan under rubriken ”Mina låtar och visor”.

Visa resultat på kartan

Klicka på en blå prick för att öppna en förteckning över sökresultat från orten. Välj poster på listan genom att klicka på titel. Därefter är det möjligt att läsa mer om posten och att öppna eventuell ljudfil. Här finns också information om exempelvis upptecknare och var i Isofs samlingar visan/låten finns.

Bakgrundskarta och heatmap

Till vänster på kartan är det möjligt att zooma ut eller in. Med hjälp av symbolerna under är det möjligt att visa resultaten som punkter men där finns också andra typer av visningar.

Begränsningar

Att överföra de analoga inspelningarna till digitalt format har varit ett omfattande arbete och vi hoppas att ingen informationsförlust skett vid överföringen. Alla informanter är kopplade till sin födelseort och till inspelningsorten men det finns också andra platser som kan vara betydelsefulla för postens proveniens. Allt är inte självklart, vi arbetar på att finna praktiska lösningar och ber er ha överseende med brister och höra av er med eventuella frågor och kompletteringar eller rättelser. Har ni möjlighet att lämna tillstånd till publicering tar vi gärna emot detta.