Sveriges medeltida personnamn – förnamnsregister Abbe–Øxvidh

Samlingarna till ordboken Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats från skriftliga källor från det medeltida Sverige. I det sökbara registret upptas alla lexikala förnamn i samlingarna. Dessutom är alla hittills utgivna namnartiklar återgivna – till och med namnet Iøsse.

I registret finns uppgifter om: mansnamn/kvinnonamn, ursprung, form och frekvens (ofta mycket grovt uppskattad). Efterleder i tvåledade namn är sökbara.

I fältet Anteckningar finns uppgifter av olika slag. Bland annat innebär noteringarna ”danskt namn” och ”norskt namn” att det saknas namnbärare från det medeltida Sverige. Generellt är många uppgifter preliminära. Lägg märke till att många lexikala namn är resultatet av att namnbelägg (hittills) inte har kunnat lemmatiseras på något annat sätt.