Sägenkartan

Sägenkartan innehåller omkring 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge.

Kartan är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen (Isof), Norsk Folkeminnesamling (NFS, Universitet i Oslo) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Sägenresan – om märkliga händelser och platser

Sagobygden har tagit fram en digital sägenresa för barn som berättar sägner från hela landet. Här hittar du märkliga berättelser om väsen och övernaturliga händelser. Till Sägenresan finns också en pedagogisk handledning för dig i skolan.