Transkribera Sägenkartan

Vill du vara med och tillgängliggöra samlingarna för fler? Hjälp oss att skriva av berättelser!

På Sägenkartan finns drygt 5 000 avskrivna sägenuppteckningar. Dessa utgör enbart ett litet urval – i Isofs samlingar finns sammanlagt hundratusentals uppteckningar. Merparten av materialet är handskrivet och ibland inte alldeles lätt att läsa. Vill du hjälpa till att tillgängliggöra samlingarna? På Sägenkartan finns möjligheten att skriva av berättelser, till exempel från en viss ort eller ett visst ämne. Att transkribera gör inte bara berättelserna mer tillgängliga för fler personer utan möjliggör också fritextsökningar.

Att transkribera

  • Välj ”Transkribera” till vänster för att visa ännu ej avskrivna berättelser på Sägenkartan. Är du på kartan kan du också hitta berättelserna genom att söka på ordet ”transkribera”.
  • Leta därefter reda på en sägen du vill skriva av genom att klicka dig fram till orten och därefter berättelsen.
  • Tryck därefter på knappen ”Transkribera”.
kartbild
  • Skriv därefter av uppteckningen. Du behöver bara skriva av själva texten (det rödmarkerade området på bilden nedan), ej uppgifter om uppteckningsort, upptecknare, sagesman eller ”uppgiften rör”.
transkribera
  • Om du inte kan läsa något ord på uppteckning, ange ”###” istället för ordet ifråga.
  • Består uppteckningen av flera sidor får du gärna skriva in samtliga sidor i samma ruta.
  • Ange, om du vill, ditt namn och din e-postadress. Tryck sedan på skicka.
  • Efter kvalitetssäkring kommer texten sedan att publiceras på Sägenkartan och införlivas i Isofs digitala arkiv.