Projektet Sägner på kartan

Projektet Sägenkartan startades 2016 med syfte att tillgängliggöra äldre folkminnesarkivens äldre samlingar, dels utveckla nya verktyg för att söka i materialet.

Isof lanserade en första version av kartan år 2017. Sedan år 2018 deltar även Norsk folkminnesamling (NFS, Universitet i Oslo) i projektet och sedan 2020 även Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Sägner i samlingarna

Isof har en av Sveriges största folkminnessamlingar. På Sägenkartan har vi valt att tillgängliggöra cirka 5 000 sägner från myndighetens arkivsamlingar i Göteborg och Uppsala samt ett antal tryckta folkminnessamlingar från 1800- och 1900-talen.

Norsk Folkeminnesamling (NFS) har valt att tillgängligöra ett urval av uppteckningar från 1800- och det tidiga 1900-talet.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) tillgängliggör delar av Finlands svenska folkdiktning (FSFD), ett omfattande verk på 21 volymer som gavs ut under åren 1917–1975.

Projektfakta

Projektdeltagare och kontaktpersoner

Isof:

Norsk folkeminnesamling:

  • Line Esborg

Svenska litteratursällskapet i Finland:

Varaktighet
2016–2020

Resultat/kunskapsförmedling
Karttjänsten Sägenkartan