Skånsk ortnamnsdatabas

Skånsk ortnamnsdatabas innehåller alla skånska bebyggelsenamn – namn på gårdar, hus, byar och tätorter – som finns i våra samlingar.

Dessutom är de flesta naturnamnen – namn på åkrar, ängar, höjder, bäckar, sjöar och så vidare – inlagda (olika komplett i olika härader). Här hittar du även kortfattade anvisningar till hur man använder databasen