Instruktioner

Så här söker du i Skånsk ortnamnsdatabas.

Namn: Här skriver du namnet du söker efter. % och _ kan användas som jokertecken för ett tecken resp. ett godtyckligt antal tecken. ”Långar_d” hittar Långared, Långaryd, Långaröd etc. ”%torp” hittar alla namn som slutar på -torp. ”l%d” hittar alla namn som börjar på l och slutar på d. Om du letar efter ett namn som brukar ha bestämd form (t.ex. Forsmöllan eller Bygget) kan det löna sig att också söka på namnet i obestämd form (Forsmölla, Bygge).

Uteslut vid sökning: Här kan du skriva in ett tecken eller en sträng som sökresultaten inte ska innehålla. Om du t.ex. vill söka efter alla namn som slutar på -red och -röd men inte vill få fram namn som slutar på -ryd kan du söka på ”%r_d” och utesluta ”ryd”.

Kategori: Här väljer du mellan bebyggelsenamn och naturnamn.

Urval: Om du söker arkivlappar med speciell information, exempelvis uttal eller etymologi, kan du avgränsa sökningen under rubriken ”Urval”. Gör du inget val söker databasen efter lappar av alla typer.

Län, härad, kommun och socken: Här kan du avgränsa din sökning geografiskt med hjälp av den gamla indelningen i härader och socknar eller med hjälp av den nutida kommunindelningen. Du kan också avgränsa din sökning till något av de två gamla länen, Kristianstads län och Malmöhus län.

Sortering: Här väljer du hur resultatlistan ska sorteras.

Sök bland: Du kan välja att söka på normaliserad stavning, d.v.s. den officiella stavningen av namnet, eller på namnets dialektuttal sådant det finns belagt i våra samlingar.

Övrigt

Latitud/longitud och Karta: Många bebyggelsenamn är försedda med koordinater och kan visas på en karta i separat fönster. Klicka på ett namn i träfflistan; under den inskannade lappen, vid rubriken Latitud/longitud, finner du en klickbar länk ”Karta”.

Visa tolkning: Vissa namn har länken ”Visa tolkning” ovanför den inskannade arkivlappen i träfflistan. Via denna kommer man till en utförligare förklaring av namnets ursprung. För fler tolkningar hänvisas till bokserien Skånes ortnamn.

Förkortningsordlista

Hjälp för att tyda förkortningarna i Skånsk ortnamnsdatabas: