Projektet Skånes ortnamn

I Skånes ortnamn behandlas ortnamnen i landskapet Skåne.

bokomslag

Verket bygger på Isofs omfattande ortnamnssamlingar och redovisar skriftliga belägg genom tiderna, dialektuttal, kamerala uppgifter och tolkningar av namn på byar, gårdar, torp, gatehus med mera.

Skånes ortnamn är av stort intresse för namnforskare, historiker, arkeologer, släkt- och hembygdsforskare och många andra med Skåne som verksamhetsområde.

Skånes ortnamn började ges ut 1958. Första volymen behandlade bebyggelsenamnen i Albo härad i sydöstra Skåne. Den senast utkomna volymen (2016) handlar om bebyggelsenamnen i Villands härad och Kristianstads stad i nordöstra Skåne. I A-serien, där bebyggelsenamnen tas upp till behandling, har för närvarande 17 av Skånes 23 härader behandlats. Serien börjar därmed närma sig sitt slutförande.

Skånsk ortnamnsdatabas

Samlingarna som Skånes ortnamn bygger på finns även tillgängliga digitalt i tjänsten Skånsk ortnamnsdatabas. Databasen innehåller alla skånska bebyggelsenamn – namn på gårdar, hus, byar och tätorter – som finns i våra samlingar. Dessutom är de flesta naturnamnen – namn på åkrar, ängar, höjder, bäckar, sjöar och så vidare – inlagda.

Utgivna delar av Skånes ortnamn

Följande delar i A-serien av Skånes ortnamn har hittills givits ut:

 • Albo härad (Bertil Ejder, 1958)
 • Bara härad (Göran Hallberg, 1991)
 • Bjäre härad och Ängelholms stad (Bengt Pamp, 1964)
 • Frosta härad (Göran Hallberg, 2000)
 • Gärds härad (Berit Sandnes, 2010)
 • Harjagers härad och Eslövs stad (Göran Hallberg, 1979)
 • Ljunits härad (Göran Hallberg, 1975)
 • Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad (Bertil Ejder under medverkan av Göran Hallberg och Claes Ringdahl, 2003)
 • Norra Åsbo härad (Carl-Erik Lundbladh, 2008)
 • Onsjö härad (Stig Isaksson, 1980)
 • Oxie härad och Malmö stad (Göran Hallberg, 2009)
 • Rönnebergs härad och Landskrona stad (Göran Hallberg, 1973)
 • Södra Åsbo härad (Bertil Svensson och Sven Benson, 1962)
 • Torna härad och Lunds stad (Göran Hallberg, 2016)
 • Villands härad och Kristianstads stad (Berit Sandnes, 2016)
 • Västra Göinge härad med Hässleholms stad (Claes Ringdahl, 2008)
 • Östra Göinge härad (Claes Ringdahl, 2008)

Flera av böckerna går att beställa via sidan Publikationen Skånes ortnamn.

Projektfakta

Pågår
1958–

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Skånes ortnamn