Syd- och västsvensk dialektdatabas

Databas med ett urval av våra dialektsamlingar över sydsvenska dialekter.

Databasen är under uppbyggnad och innehåller än så länge bara en bråkdel av Isofs samlingar. Den bygger på de lapparkiv över sydsvenska dialekter (skånska, halländska, småländska, blekingska och öländska), som finns i arkivet i Lund, samt samlingar från Bohuslän, södra Dalsland och Göteborg, som finns i arkivet i Göteborg.