Projektet Hitta folkmusiken

Ett projekt för att samla och tillgängliggöra folklig sång och musik från Västra Götaland.

Hitta folkmusiken startade 2008. Syftet var att inventera, samla, digitalisera och tillgängliggöra folkmusikmaterial vid arkiv och museer, hos föreningar och privatpersoner i Västra Götaland. Hitta folkmusiken drevs i projektform fram till och med 2016. Därefter har arbetet med att digitalisera och bygga upp ett arkiv för folklig sång och musik från regionen fortgått på Isof.

Samarbete

Initiativet till projektet kom från spelmansförbunden i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Efter hand omfattade samarbetet, förutom Isof, även ABF Västra Götaland, Arbetsförmedlingen, Föreningen Västra låtverkstan, Kultur i Väst, Kulturnämnden Västra Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan, Vara folkhögskola och Västarvet.

Resultat

En stor samling uppteckningar, inspelningar, handskrivna visböcker, noter och fotografier har under åren digitaliserats. Materialet har levandegjorts vid konserter, festivaler och i kursverksamhet. Delar av det inspelade materialet är sökbart i en databas och det finns även fysiska lyssningsstationer där besökare har möjlighet att lyssna på hela det inspelade materialet.

Databasen Hitta folkmusiken

Databasen Hitta folkmusiken innehåller cirka 24 000 poster. Allt är sökbart, en del är också lyssningsbart. Det skriftliga materialet finns tillgängligt i folkminnessamlingarna vid Isof i Göteborg.

Lyssningsstationer

Hela det inspelade materialet finns tillgängligt i särskilda lyssningsstationer vid Bohusläns museum i Uddevalla, Västergötlands museum i Skara och vid Isof i Göteborg.

Länkar och lästips

Länkar

Svenskt visarkiv Länk till annan webbplats.

Bohusläns museum Länk till annan webbplats.

Borås museum Länk till annan webbplats.

Västergötlands museum Länk till annan webbplats.

Sexdregasamlingen

Sexdregasamlingen Länk till annan webbplats. är en samling med spelmansmusik från sent 1700-tal som finns hos Svenskt visarkiv och visas på deras hemsida. Sexdrega ligger i Västergötland och samlingen är populär bland spelmän i området. På Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg finns flera inspelningar från samlingen.

Projektfakta

Projektansvarig från Isof
Bengt Edqvist, arkivassistent, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
2008–2016

Samverkan
Samverkan mellan ABF Västra Götaland, Arbetsförmedlingen, föreningen Västra låtverkstan, Isof, Kultur i Väst, Kulturnämnden Västra Götaland, Spelmansförbunden i Bohuslän, Dalsland och Västergötland, Studieförbundet Vuxenskolan, Vara folkhögskola samt Västarvet.

Resultat/kunskapsförmedling

  • Databasen Hitta folkmusiken
  • Lyssningsstationer vid Bohusläns museum i Uddevalla, Västergötlands museum i Skara och vid Isof i Göteborg