Om projektet

I rörelse är en kunskapsbank om flyttar till, från och inom Sverige. Den enskilda människan och dennes berättelse står i centrum.

Syftet med kunskapsbanken ”I rörelse” är att bidra till större kunskap om och förståelse för migration till, från och inom Sverige genom tiderna. Kunskapsbanken består dels av berättelser från Isofs arkiv, dels av texter som ger olika typer av fördjupning runt migration. Kunskapsbanken I rörelse är ett resultat av ett myndighetsgemensamt projekt med samma namn. 

En växande kunskapsbank

På Isof finns ett omfattande arkivmaterial som rör förflyttningar och migration, och genom I rörelse vill vi tillgängliggöra och begripliggöra detta material. Vi har också flera expertområden och forskningsprojekt som på olika sätt handlar om migration. Tanken är att kunskapsbanken framöver ska utökas med fler berättelser, mer arkivmaterial och fler teman och fördjupande artiklar.

Berättelsen i centrum

De senaste åren har migration och flyktingpolitik stått i fokus i samhällsdebatten. I diskussionerna talas ofta om siffror och det används begrepp som ”flyktingströmmar” och ”invandrargrupper”. Ett viktigt syfte med I rörelse är att lyfta fram att migration inte i första hand handlar om grupper utan om individer. För varje person som flyr eller flyttar finns en egen berättelse, och det är den berättelsen som står i centrum i kunskapsbanken.

I samlingarna på Isof finns tusentals berättelser från människor som delar med sig av erfarenheter, berättelser, tankar och traditioner. Berättelserna är från tidigt 1800-tal fram till i dag. Många av dem handlar på olika sätt om flyttar och rörelse mellan olika platser. Utifrån dem kan man se likheter – och skillnader – mellan migration och migranter i olika tider. På rörelsekartan kan du ta del av några av dessa berättelser (se alla berättelser här Länk till annan webbplats.).

Mer om migration

I kunskapsbanken finns också en fördjupande del där vi berättar om migration utifrån olika teman. Vi uppmärksammar till exempel namn, språk och traditioner i migration, och lyfter särskilt teman som emigrationen till Amerika, romsk migration och samiska förflyttningar.

Här hittar du en webbkarta där du ser alla sidor som ingår i kunskapsbanken.

Tyck till!

Vad tycker du om I rörelse? Finns det något du saknar eller skulle vilja läsa mer om? Kontakta oss gärna med dina synpunkter, tankar och förslag!