Frågor om fackspråk och terminologi

Vi ger dig som arbetar inom offentlig förvaltning råd och stöd i hur du kan organisera och utveckla terminologiarbetet inom din organisation. Våra råd och riktlinjer för terminologiarbete finns tillgängliga för alla att ta del av på vår expertområdessida för fackspråk och terminologi.

Mellan den 8 juli och den 5 augusti håller myndigheten stängt för arkivbesök och rådgivning.

På vår expertområdessida för fackspråk och terminologi kan du läsa mer om vad vi gör och kan hjälpa till med. Om du har frågor som rör fackspråk och terminologi är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Kontakt

E-post

terminologi@isof.se

Åsa Holmér, språkvårdare i fackspråk och terminologi

Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi

Vi ger stöd på olika sätt

En av våra uppgifter är att vara ett stöd för alla som har frågor som rör språk och kultur i Sverige. För att du lättare och snabbare ska få svar på vanligt förekommande frågor har vi här på webben en frågebank där vi samlat vanliga frågor och svar. Vi har även språktjänster och arkivtjänster där du enkelt kan söka svar på språkfrågor, hitta och ta del av arkivmaterial eller söka i ordböcker och ordlistor inom olika språk. I våra vägledningar och utbildningsmaterial får du konkreta tips och råd som du kan ha nytta av i ditt arbete eller inom en specifik uppgift.