Flerspråkighet

Vi ger råd och rekommendationer om svenska som andraspråk och flerspråkighet i samhället och yrkeslivet.

Människor som lär sig svenska i vuxen ålder lär sig svenska som ett andraspråk och blir flerspråkiga. Det finns många aktörer i samhället som är verksamma inom fältet. På Isof arbetar vi med:

  • att ge råd till staten, kommuner och regioner om hur flerspråkigheten kan hanteras i verksamheten
  • att ge ut publikationer om flerspråkighet och svenska som andraspråk
  • att forska och på vetenskaplig grund sprida kunskap om flerspråkighet och svenska som andraspråk genom forskningsartiklar, undervisning och seminarier, och genom att delta i vetenskapliga konferenser både nationellt och internationellt.

Språktjänster

För den som har andra förstaspråk än svenska är Lexin, ett nätlexikon med många olika källspråk en viktig resurs.

Forskning och publikationer

Vi forskar om flerspråkighet och svenska som andraspråk, och tar fram rapporter och andra publikationer i ämnet.

Råd och vägledning

Vi ger råd och vägledning till stat, kommun och region om hur flerspråkigheten kan hanteras i verksamheten.

Kunskapsspridning

Vi informerar om flerspråkighet och svenska som andraspråk via webbplatsen och sociala medier.

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om flerspråkighet hittar du kontaktuppgifter till oss.

Aktuellt om flerspråkighet

Blogginlägg