Språkteknologi

Isof arbetar på flera sätt med att främja språkteknologin i Sverige och följer hela tiden utvecklingen på området.

Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk. Målet är att förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och mellan människor och datorer. Språkteknologi är ett centralt område för vår språkanvändning och utvecklingen av svenskan.

Vi arbetar med språklig infrastruktur i form av tal- och textdatabaser. Det är en central språkpolitisk uppgift och behövs för att tillgodose behovet av språkresurser för språken i Sverige och driva på teknikutvecklingen.

Nationella språkbanken

Isof är en del av samarbetet Nationella språkbanken som arbetar för att bygga upp en svensk e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap och andra områden som bedriver forskning baserad på språklig data.

Språkbanken Sam

Genom Språkbanken Sam gör vi vårt arkivmaterial mer tillgängligt för både forskare och allmänhet. Språkbanken Sam är en av verksamheterna inom Nationella språkbanken.

Clarin kunskapscentrum för språken i Sverige

På Isof finns ett kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Vi arbetar för att med språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Projekt och samarbeten

Vi främjar språkteknologiprojekt inom offentlig förvaltning och samverkar med nationella och internationella grupper och nätverk inom språkteknologi.

Publikationer och rapporter

Här hittar du rapporter och andra publikationer om språkteknologi.

Kunskapsspridning

Vi följer, informerar och upplyser löpande om läget för språken och språkteknologin i Sverige.

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om språkteknologi hittar du kontaktuppgifter till oss.

Aktuellt om språkteknologi