Ny rapport om projektet Tilltal

Projektet Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga för allmänhet och forskare. Nu finns en färsk rapport om projektet. I oktober hålls dessutom en workshop på KTH i Stockholm.

De äldsta inspelningarna i Isofs samlingar är från 1890-talet och inspelningstekniken har skiftat flera gånger sedan dess. På bilden ser vi när Karl Gösta Gilstring spelar in intervju med Judith Johansson.

– Förhoppningen är att den nya rapporten ska vara till nytta för den som vill arbeta med likartade frågeställningar och metoder som vi har gjort. Du kan bland annat läsa om de studier och aktiviteter som genomförts inom projektet, vad vi lärt oss och vilka juridiska ramar som omgärdar ett projekt som Tilltal, säger Rickard Domeij, projektansvarig och språkteknologisk expert på Isof.

Tilltal startade 2017 och är ett samarbete mellan Isof, Kungliga Tekniska Högskolan och Riksarkivet. Projektet är också sammankopplat med Nationella språkbanken. Från Isof har både språkteknologer och forskare i dialekter och folkminnen deltagit.

– Vi vill också lyfta fram värdet med ett gränsöverskridande samarbete och att jobba tillsammans utifrån olika discipliner. Vi vet att det finns många som söker samverkan kring äldre samlingar, både inom universiteten och på minnesinstitutionerna och hoppas att våra erfarenheter och råd kan göra det lite lättare för dem att komma vidare, tillägger Johanna Berg, projektdeltagare och författare till rapporten

I oktober håller projektet Tilltal en slutworkshop på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Då kommer även rapporten att presenteras närmare.

Rapporten Att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal

Anmäl dig till Tilltals workshop