Projektet Tilltal

Projektet Tillgängligt kulturarv för forskning i tal (Tilltal) undersöker hur talteknologiska metoder kan göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare.

Underutnyttjat material

På bilden dokumenteras en av de många intervjuer som på 1960-talet gjordes med utvandrade svenskar i Chicago.

De äldsta inspelningarna i Isofs samlingar är från 1890-talet och inspelningstekniken har skiftat flera gånger sedan dess. På bilden dokumenteras en av de många intervjuer som på 1960-talet gjordes med utvandrade svenskar i Chicago (Isof, ULMA Sv-Am 1962:1:77).

I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns stora mängder inspelat tal som innehåller information av stort intresse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I nuläget utnyttjas sällan dessa källor eftersom det saknas metoder för att hantera arkivens ljudande material. Projektet Tilltal utgår från talinspelningar i isofs arkiv och undersöker hur talteknologiska metoder och verktyg kan anpassas och utvecklas för att bearbeta stora mängder historiska talinspelningar.

Projektet startade under 2017 och är ett samarbete mellan institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Riksarkivet med koppling till forskningsinfrastrukturprojektet SWE-Clarin. Från Isof deltar både språkteknologer och forskare i dialekter och folkminnen.

Delstudier inom olika forskningsområden

Projektet rymmer tre delstudier och en användarstudie. I delstudierna undersöks hur talteknologin kan användas för att undersöka frågeställningarna inom olika ämnesområden (etnologi, språkvetenskap och samtalsforskning). I användarstudien anläggs ett verksamhetsteoretiskt perspektiv för att undersöka hur arkivmaterialen används för forskning. Med hänsyn till forskarnas behov föreslås språkteknologiska lösningar och bedöms deras användbarhet i praktiken med hjälp av användningsfall.

Från erfarenhetsberättelser till kulturarv

Delstudien är en undersökning av Karl Gösta Gilstrings samling vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Samlingen består av tiotusentals brev och uppteckningar samt 250 timmar inspelade intervjuer. Språkteknologiska metoder prövas för att hantera det stora och varierande materialet. Förhoppningen är att olika materialkategorier kan sammanföras så att det till exempel går att från en intervjusituation länka vidare till när samma ämne eller berättelse omtalas i brev eller annat skrivet material.

svartvit bild på man i kostym som sitter bredvid äldre kvinna

Karl Gösta Gilstring spelar in intervju med Judith Johansson.

Språklig variation i tid och rum

Målet med denna delstudie är att utveckla nya metoder för att undersöka språklig variation och förändring i talmaterial. I studien genomförs undersökningar av språklig variation på olika nivåer; fonetisk/fonologisk, prosodisk och syntaktisk. Tidigare studier på området blir viktiga utgångspunkter och genom att använda talteknologiska metoder för liknande frågeställningar ges en uppfattning om vad dessa metoder kan tillföra. Ett exempel kan vara att med talteknologiska metoder automatiskt hitta och samla alla belägg på ett visst ljud. De talteknologiska metoderna kommer att anpassas och utvecklas för att analysera talspråk med dialektal prägel.

Interaktionsmönster i tid och rum

Inom talteknologi har man skapat modeller som besvarar frågor inom samtalsforskningen: hur ordet växlar från en talare till en annan, hur återkopplingen fungerar, hur medhåll eller ifrågasättande uttrycks och hur gemensam förståelse uppnås. Delstudien syftar till att ta fram en sådan interaktionsmodell för material som består dels av olika samtalstyper, dels av jämförbara material från olika tider. Resultatet blir en beskrivning av likheter och olikheter mellan typer (synkrona jämförelser) och tid (diakrona jämförelser; språkutveckling) ur ett interaktionellt perspektiv.

Slutrapport: Att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal

I juni 2021 publicerades rapporten Att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal Pdf, 2.2 MB.. Rapporten tar bland annat upp de studier och aktiviteter som genomförts inom projektet.

logotyper

Länkar och lästips

Riksbankens jubileumsfond: Tilltal - Tillgängligt kulturarv för forskning i tal Länk till annan webbplats.
Nätverket SWE-CLARIN Länk till annan webbplats.

Publikationer

2020

Magnusson Petzel, Erik. (2020). Handwritten Text Recognition and Linguistic Research Länk till annan webbplats.. In: Reinsone et al. (eds) Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference (DHN 2020), pp. 302-309. Short paper. Riga, Latvia, October 21-23, 2020.

Domeij, Rickard, Skeppstedt, Maria, and Skott, Fredrik. Adapting a Topic Modelling Tool to the Task of Finding Recurring Themes in Folk Legends Länk till annan webbplats.. In: Reinsone et al. (eds) Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference (DHN 2020), pp. 388-392. Academic poster. Riga, Latvia, October 21-23, 2020.

Nylund Skog, Susanne 2020. From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and depicting places. Culture Unbound. https://www.cultureunbound.ep.liu.se/ Länk till annan webbplats.

Nylund Skog, Susanne 2020. A formidable success and an exceptional storyteller: Analyzing stories from an interview conducted by Barbro Klein in 1967. Western Folklore. http://www.westernfolklore.org/WesternFolklore.htm Länk till annan webbplats.

2019

Domeij, Rickard. CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden.
Introduction. 134 ff. In: (eds Fišer & Lenardič) Tour de CLARIN Vol 2. Länk till annan webbplats.
Common Language Resources and Technology Infrastructure, November 2019.

Domeij, R, Edlund, J. & Fallgren, P. 2019: Tilltal - digitalt kulturarv för forskning i tal. Digitalt kulturarv - workshop om Samlingarna och forskningen. Oral presentation. Tekniska museet. 17 maj, 2019.

Domeij, Rickard, Eriksson, G. & Nylund Skog, S. Att hitta vägar till tal i projektet Tilltal. Oral presentation. Nationella språkbankens höstworkshop. ISOF, Uppsala 17 okt, 2019.

Rickard Domeij, Gunnar Eriksson, Eva Lindström, Erik Magnusson Petzell, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Jenny Öqvist. 2019. Text as an entryway to speech – a journey into the most inaccessible areas of the archives Länk till annan webbplats.. Book of abstracts 4th Conference of The Association Digital Humanities in the Nordic Countries Copenhagen, March 6–8 2019.

Fallgren, Per. Edyson presentation(w. Jenny & Susanne, Digital humanities master’s program, Uppsala university), 25/9 – 2019

Fallgren, Per. How to annotate 100 hours in 45 minutes, Interspeech 2019, Graz, Austria, 18/9 - 2019

Fallgren, Per. Utilising large quantities of found speech data, 5th Doctoral Consortium at Interspeech 2019, 14/9 - 2019

Fallgren, Per. Tilltal, Edyson (w. Rickard & Jens), Digitalt kulturarv workshop, Tekniska museet, 17/5 - 2019

Fallgren, Per. Edyson etc., TillTal workshop, KTH, 12/4 - 2019

Fallgren, Per. Browsing Large Sets of Found Audio Data, Digital Humanities workshop Stockholm event at KTH, openlab, , 13/3 – 2019. http://dhstockholm.se/march-13-2019-second-dh-stockholm-event/

Fallgren, Per. Towards fast browsing of found audio data: 11 presidents, DHN, Copenhagen, 8/3 - 2019

Fallgren, Per. Utilising large quantities of found audio data, Poster presentation, Digital humanities summer school - Oxford University, 22/7 – 2019. (Best poster award)

Susanne Nylund Skog. Intervju i CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden.
Interview 138-139 ff. In: (eds Fišer & Lenardič) Tour de CLARIN Vol 2. Länk till annan webbplats.
Common Language Resources and Technology Infrastructure, November 2019.

Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, Per Fallgren, David House, Eva Lindström, Erik Magnusson Petzell, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog and Jenny Öqvist. Making Archival Speech Recordings Accessible for Research—A Report from the Tilltal Project. In Skott & Strandberg (eds): Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018, pp. 171-178. The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, Uppsala.

Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, Per Fallgren, David House, Eva Lindström, Erik Magnusson Petzell, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog and Jenny Öqvist, 2019. Making Archival Speech Recordings Accessible for Research—A Report from the Tilltal Project. In Skott & Strandberg (eds): Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018, volym 141, pp. 171-178. THE ROYAL GUSTAVUS ADOLPHUS ACADEMY FOR SWEDISH FOLK CULTURE, UPPSALA.

Rickard Domeij, 2019. CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden. Introduction. 134 ff. In: (eds Fišer & Lenardič) Tour de CLARIN Vol 2. Common Language Resources and Technology Infrastructure.

Rickard Domeij, Gunnar Eriksson, Eva Lindström, Erik Magnusson Petzell, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Jenny Öqvist. 2019. Text as an entryway to speech – a journey into the most inaccessible areas of the archives. Book of abstracts 4th Conference of The Association Digital Humanities in the Nordic Countries Copenhagen, March 6-8 2019.

Nylund Skog, Susanne 2019. Från Småland till Michigan, och tillbaks igen: Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 141, s. 75-92.

Magnusson Petzell, Erik 2019. Automatisk transkribering av landsmålstext. In Skott & Strandberg (eds): Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018, volym 141, pp. 171-178. THE ROYAL GUSTAVUS ADOLPHUS ACADEMY FOR SWEDISH FOLK CULTURE, UPPSALA.

Fallgren, P., Malisz, Z., & Edlund, J. 2019. How to annotate 100 hours in 45 minutes. Proc. Interspeech 2019, 341-345.

Fallgren, P., Malisz, Z., & Edlund, J. 2019. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Towards fast browsing of found audio data: 11 presidents. In DHN (pp. 133-142).

House, David; Fallgren, Per; & Edlund, Jens. 2019 “Speech Technology for Swedish: Current Impact Areas for Applications and Edyson, an Innovative Tool for Accessing Speech Data.” In Proceedings: Language Technologies for All (LT4All): Enabling Linguistic Diversity and Multilingualism Worldwide, December 4-6, 2019, Unesco Headquarters, Paris. Online access https://lt4all.org/media/papers/O5/129.pdf Länk till annan webbplats.

Domeij, Rickard: The project Tilltal - making cultural heritage accessible for research. OraL presentation. Tilltal workshop, KTH. 11-12 april, 2019.

Eriksson, G. & Öqvist, J: Text as an entryway to speech – a journey into the most inaccessible areas of the archives. Poster presentation. 4th Conference of The Association Digital Humanities in the Nordic Countries, Copenhagen, Denmark. 6-8 mars, 2019.

Nylund Skog, S. Connecting stories. Oral presentation. Tilltal workshop, KTH. 11-12 april, 2019.

Magnusson Petzell, Erik: Handwritten text recognition. Muntlig presentation. Tilltal workshop, KTH. 11-12 april, 2019.

Magnusson Petzell, Erik: Handwritten text recognition. Muntlig presentation. Nordiskt nätverk för syntaxhistoria 10, Isof (DAG) 7-8 oktober, 2019.

Magnusson Petzell, Erik: Automatisk transkribering av landsmålstext. Muntlig presentation. Nationella språkbankens höstworkshop. ISOF, Uppsala 17 okt, 2019.

2018

Fallgren, Per, Edlund, Jens & Malisz, Zofia. 2018. A tool for exploring large amounts of found audio data Länk till annan webbplats.. Poster vid Digital Humanities in the Nordic Countries 2018, Helsingfors, 14–16 mars.

Fallgren, P., Malisz, Z., & Edlund, J. 2018, May. Bringing order to chaos: a non-sequential approach for browsing large sets of found audio data. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018).

Fallgren, Per. Utilising large quantities of found audio data, Poster presentation, Clarin 2018, Pisa, Italy, 9/10 - 2018

Fallgren, Per. Bringing Order to Chaos: A Non-Sequential Approach for Browsing Large Sets of Found Audio, 11/5 - 2018

Fallgren, Per. Data, Poster presentation, LREC 2018, Miyazaki, Japan, 11/5 - 2018

Fallgren, Per. A Tool for Exploring Large Amounts of Found Audio Data, Poster presentation, DHN, Helsinki, 9/3 - 2018

Nylund Skog, Susanne 2018. Placing people on maps and in archives. Paper vid 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference in Uppsala.

Nylund Skog, Susanne 2018. From personal letters to scientific knowledge: The creation of archived records in a tradition archive. In Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Cliona O’Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (eds.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FFC 315, s. 61–80

Öqvist, Jenny. 2018. Perspektiv på stockholmska. Inbjudet plenarföredrag vid den 11 nordiska dialektologkonferensen, 20–22 augusti, Islands universitet, Reykjavík, Island.

Susanne Nylund Skog. Sessionsledare tillsammans med Charlotte Hyltén-Cavallius, Marie Steinrud och Fredrik Skott, på panelen Archive Matters. Unfolding the How and the What. 34 Nordiska etnolog- och folkloristkonferensen i Uppsala, juni 2018.

Susanne Nylund Skog. Places that matter: From Lillaverke, Oskar Parish to Manistique, Michigan. Paper on 2018 annual Meeting of the American Folklore Society (AFS), No illusions, No Exclusions, panel Celebrating the Legacy of Barbro Klein (1938-2018): Swedishness and the Other, Buffalo, New York, okt 2018 .

2017

Berg, Johanna, Domeij, Rickard, Edlund, Jens, Eriksson, Gunnar, House, David, Malisz, Zofia, Nylund Skog, Susanne & Öqvist, Jenny. 2017. Interdisciplinary collaboration for making cultural heritage accessible for research. Poster vid DHN 2017 14–16 mars i Göteborg.

Berg, Johanna, Domeij, Rickard, Edlund, Jens, Eriksson, Gunnar, House, David, Malisz, Zofia, Nylund Skog, Susanne & Öqvist, Jenny. 2017. Involving users and collaborating between disciplines in making cultural heritage accessible for research. Paper vid CLARIN Annual Conference 18–20 september 2017 i Budapest, Ungern.

Fallgren, Per. Methods for utilising found data, Nordic Claring Network, KTH, , 27/9 – 2017

Malisz, Zofia, Öqvist, Jenny, Fallgren, Per, Edlund, Jens & House, David. 2017. Visualising vocalic variability in space and time – automatic exploration of “found data”. Paper vid 47th Poznań Linguistic Meeting, 18–20 September 2017, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polen.

Nylund Skog, Susanne. 2017. Placing people on maps and in archives. Paper vid SIEF2017 13th Congress, 26–30 mars 2017 i Göttingen, Tyskland.

Nylund Skog, Susanne. 2017. Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskaplige samlaren. Kulturella perspektiv, Volym 26, nr 1, s. 36–46.

Nylund Skog, Susanne & Österlund-Pötzsch, Susanne. 2017. Dwelling in the cultural archives II: policies and archive practices, Panel arrangerad vid SIEF2017 13th Congress i Göttingen, Tyskland.

Susanne Nylund Skog. Placing people on maps and in archives. Paper on 13th SIEF Congress Ways of Dwelling, Göttingen, Germany, mars 2017.

Susanne Nylund Skog. Sessionsledare tillsammans med Susanne Österlund-Pötzsch på panelen Dwelling in the cultural archives II: policies and archive practices, på 13th SIEF Congress Ways of Dwelling, Göttingen, Germany, mars 2017

2016

Berg, Johanna, Domeij, Rickard, Edlund, Jens, Eriksson, Gunnar, House, David, Malisz, Zofia, Nylund Skog, Susanne & Öqvist, Jenny. 2016. Tilltal – making cultural heritage accessible for speech research Länk till annan webbplats.. Paper vid CLARIN Annual Conference 26–28 oktober 2016 Länk till annan webbplats. i Aix-en-Provence, Frankrike.

Domeij, Rickard & Eriksson Gunnar. 2016. Kulturminnena talar – med hjälp av språkteknologiska metoder Länk till annan webbplats.. Poster vid Digital Humanities in the Nordic countries (DHN) 17–20 mars 2016 i Oslo.

Susanne Nylund Skog. Brev, band och belägg. En undersökning av hur folkminnen skapas. Föredrag på jubileum för Nordisk folkloristik 90 år vid Åbo Akademi, nov 2016.

Projektfakta

Projektansvarig
Rickard Domeij, språkvårdare med ansvar för språkteknologi, Isof

Projektdeltagare

Varaktighet
2017–2020

Samverkan
Samverkansprojekt mellan Isof, Kungliga Tekniska högskolan och Riksarkivet.

Bidragsgivare
Drivs med anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond