European Language Equality - ELE

Tillgången till språkteknologi är en av de viktigaste förutsättningarna för att språk ska överleva. För stora språk som engelska är språkteknologi inget problem, men för mindre språk är tillgången begränsad. Därför deltar Språkbanken Sam i EU-projektet European Language Equality (ELE).

Språkbanken Sam har, tillsammans med Astin - Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden, tagit fram en rapport som kartlägger den språkteknologiska situationen för de nordiska minoritetsspråken. Rapporten ligger till grund för vad EU ska satsa på när det gäller språkteknologisk forskning och utveckling för att uppnå målet till 2030.

Läs hela rapporten om de nordiska minoritetsspråken här Länk till annan webbplats.

Projektfakta

2030 ska alla språk inom EU vara digitalt jämlika på nätet. Det är målet för projektet European Language Equality (ELE). För att nå dit tas rapporter fram för att kartlägga hur långt varje lands språk har kommit vad gäller språkteknologi. Rapporterna ligger till grund för vad EU ska satsa på när det gäller språkteknologisk forskning och utveckling för att uppnå målet till 2030.

Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs hela rapporten om de nordiska minoritetsspråken här Länk till annan webbplats.