Erik Magnusson Petzell

Forskningsarkivarie, dialekter

Arbetar med

  • Forskning, företrädesvis om morfologisk och syntaktisk variation
  • Kunskapsspridning, om dialekter, språkhistoria, grammatik, etymologi
  • Deltar i projekten SB-sam och 1000 år av språklig kontakt