Fredrik Skott

Avdelningschef

Arbetar med

  • Kampen om folktraditionen
  • Sägenkartan
  • Nationella språkbanken
  • Förfrågningar om folkminnen