Frågor om språkteknologi

Vi arbetar med språklig infrastruktur i form av tal- och textdatabaser samt följer, informerar och upplyser löpande om läget för språken och språkteknologin i Sverige. Vi har ingen etablerad frågeverksamhet via telefon och e-post utan arbetar främst med vägledningar och liknande stöd.

På vår expertområdessida för språkteknologi kan du läsa mer om vad vi gör och kan hjälpa till med. Om du har frågor som rör språkteknologi är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Kontakt

E-post
sprakteknologi@isof.se

Vi ger stöd på olika sätt

En av våra uppgifter är att vara ett stöd för alla som har frågor som rör språk och kultur i Sverige. För att du lättare och snabbare ska få svar på vanligt förekommande frågor har vi här på webben en frågebank där vi samlat vanliga frågor och svar. Vi har även språktjänster och arkivtjänster där du enkelt kan söka svar på språkfrågor, hitta och ta del av arkivmaterial eller söka i ordböcker och ordlistor inom olika språk. I våra vägledningar och utbildningsmaterial får du konkreta tips och råd som du kan ha nytta av i ditt arbete eller inom en specifik uppgift.