Ny publikation lyfter Clarin kunskapscentrum

Isofs Rickard Domeij och Susanne Nylund Skog deltar i nya publikationen Tour de Clarin volume II, som ges ut av det europeiska forskningsnätverket Clarin.

Rickard Domeij har skrivit en introduktion till Isofs kunskapscentrum Clarin Knowledge Centre for the Languages of Sweden, som är en del av forskningsnätverket Clarin.
Tanken med Clarin är att göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med hjälp av språkteknologiska verktyg. Swe-Clarin är den svenska delen av nätverket.

I publikationen interjuas även Isofs forskare Susanne Nylund Skog som samarbetar med Clarin kunskapscentrum i projektet TillTal.