Höstworkshop i repris

Språklig variation var temat för Nationella språkbankens årliga höstworkshop. På språkbanken.se kan du nu ta del av några av föredragen i efterhand.

Elina Kangas, Jacob Larsson och Rickard Domeij på Språkbanken Sam vid Isof håller föredrag på Nationella språkbankens Höstworkshop. Foto: Staffan Melin.

Under vinjetten ”Höstworkshop i repris” gör webbplatsen språkbanken.se nu nedslag i några av programpunkterna från workshoppen:

Årlig workshop

Höstworkshopen arrangerades första gången i oktober 2011, då av Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text. Sedan 2018 arrangeras evenemanget av Nationella språkbanken. Workshopen är en inspirerande dag om språkteknologi och riktar sig i första hand till forskare som använder sig av språkligt material och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Fakta: Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en forskningsinfrastruktur som arbetar för att bygga upp en svensk e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap och andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språklig data. Projektet finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och tio universitet och myndigheter. Isof ansvarar för verksamheten Språkbanken Sam som handlar om att göra myndighetens arkivmaterial mer tillgängligt för forskare och allmänhet.