Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden (Astin)

Språkteknologi är ett prioriterat område i de nordiska ländernas språk­vårds­arbete. Astin arbetar med att främja språkteknologi i Norden, anordnar seminarier och publicerar rapporter.

God tillgång till språkteknologi främjar både majoritetsspråken och minoritetsspråken i Norden och skapar nya möjligheter till kommunikation inom och över språkgränserna. Det ligger i de nordiska ländernas intresse att bedriva en språkpolitik som gagnar en sådan utveckling.

Astin arbetar med språkteknologi ur ett språkpolitiskt och språkvårdande perspektiv. Gruppen består av språkvårdare från de officiella språkvårdsorganisationerna i Norden och är knuten till Nätverket för språknämnderna i Norden. Dess målsättning är:

  • att verka för att språkteknologiska tillämpningar med god språklig kvalitet utvecklas för språken i Norden med hänsyn till alla språkanvändares rättigheter och behov även när kommersiella intressen saknas
  • att verka för att språkteknologisk forskning och utveckling får tillgång till nödvändig infrastruktur i form av grundläggande språk- och teknikresurser för språken i Norden
  • att främja samarbete mellan språkvård, forskning och industri i Norden på det språkteknologiska området

Läs mer i dokumentet Nordiskt språkvårdssamarbete om språkteknologi Pdf, 55.3 kB..

Medlemmar

  • Rickard Domeij, Språkrådet i Sverige
  • Kristine Eide, Språkrådet i Norge
  • Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn
  • Sjur Moshagen, Sametinget i Norge