Projektet European Language Resource Coordination

European Language Resource Coordination (ELRC) är ett EU-projekt som samlar in språkliga data för att bygga maskinöversättningssystem åt offentliga institutioner.

ELRC vill öka förståelsen för det flerspråkiga samhällets behov av automatiska översättningsprogram och nå ut till svenska myndigheter om vikten av att dela med sig av språkdata. Syftet är också att bidra till att sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna och stimulera utvecklingen av språkteknologi och tillgängliga tjänster för språken i Sverige.

Inom programmet Connecting Europe Facility (CEF.AT) utvecklar Europakommissionen parallellt en digital plattform för offentliga e-tjänster. Plattformen erbjuder maskinöversättning som gör det möjligt att kommunicera över språkgränserna inom EU. Projektet ELRC har som syfte att myndigheter i medlemsländerna ska bidra till insamlingen av språkligt material för att träna maskinöversättningssystemet.

Projektet i Sverige

Varje deltagarland har två representanter i projektet, en som företräder den offentliga verksamheten och en som är teknisk representant. Från Sverige deltar Lars Borin från Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet och Rickard Domeij som är språkvårdare med ansvar för språkteknologi på Språkrådet.

Seminarium i november 2020

Den 12 november 2020 arrangerade Isof ett digitalt ELRC- seminarium om maskinöversättning och om behovet av att identifiera och samla in språkresurser från svenska myndigheter. Läs mer på sidan Seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata.

Seminarium 2018

Den europeiska kommissionen gav varje deltagarland i uppgift att under 2018 hålla ett ELRC-seminarium. I Sverige anordnades det 23 maj av Språkrådet, på Europahuset i Stockholm.

Seminarium 2016

I mars 2016 arrangerade Europakommissionen i samverkan med Språkrådet, Språkbanken i Göteborg och Europahuset i Stockholm ett seminarium om maskinöversättning.

Projektinformation

Projektansvarig
Rickard Domeij

Samverkan
EU-projekt för att samla in språkliga data för maskinöversättning.

Resultat
En digital plattform som ska erbjuda maskinöversättning för att göra det möjligt att kommunicera över språkgränserna inom EU.