Värdefullt att dela språkdata

Betydelsen och värdet av att dela språkdata var ett av flera områden som nyligen belystes på en konferens arrangerad av ELRC, European Language Resource Coordination, i Helsingfors.

Rickard Domeij, Isofs expert på språkteknologi, deltog i ett av panelsamtalen och är även medförfattare till publikationen “Sustainable Language Data Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe – Why Language Data Matters", som gavs ut i samband med konferensen.

Datadelning och flerspråkighet var temat för ELRC-konferensen. Ämnen som diskuterades var bland annat europeisk infrastruktur för att dela språkdata, samt AI och språkteknologins roll i digitaliseringen av offentliga institutioner.
Rickard Domeij deltog i ett panelsamtal om effektiva och hållbara processer för översättning och upphandling av översättningstjänster, tillsammans med andra experter på data och språkteknologi.