Ortnamnsserier

Här hittar du information om Isofs ortnamnsserier.

Vi ger ut fyra stora ortnamnsserier: Sveriges ortnamn (SO), Övre Norrlands ortnamn (ÖNO), Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) och Skånes ortnamn (SkO).