Sveriges ortnamn

Här hittar du alla hittills utgivna delar i serien Sveriges ortnamn.

Titlarna är länkade till bokens publikationssida där du kan läsa boken digitalt som pdf eller beställa den i tryckt version.

Ortnamnen i Blekinge län

Del 2, Bräkne härad. Territoriella namn (1971)

Ortnamnen i Dalarnas (tidigare Kopparbergs) län:

Del 7, Leksands kommun. Bebyggelsenamn (2001). Utgått.

Del 10, Mora kommun. Bebyggelsenamn (1990)

Ortnamnen i Jämtlands län

Del 3, Bräcke kommun. Bebyggelsenamn (1995)

Del 6, Ragunda kommun. Bebyggelsenamn (1983)

Ortnamnen i Hallands län

Del 1, Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948). Utgått.

Del 2, Bebyggelsenamnen i mellersta Halland (Årstads och Faurås härader) (1950). Utgått.

Del 3, Bebyggelsenamnen i norra Halland (Himle, Viske och Fjäre härader) (1980). Utgått.

Ortnamnen i Hälsingland

Del 2:2, Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsområdet. Bebyggelsenamn (2014)

Ortnamnen i Jönköpings län

Del 2, Mo härad. Bebyggelsenamn (1974)

Ortnamnen i Kalmar län

Del 7, Mörbylånga kommun. Bebyggelsenamn (2007)

Ortnamnen i Skaraborgs län (avslutad)

Del 1, Inledning (1972)

Del 2, Barne härad. Territoriella namn (1961)

Del 3, Frökinds härad. Territoriella namn (1961)

Del 4, Gudhems härad. Territoriella namn (1954). Utgått.

Del 5, Kinne härad. Territoriella namn (1965). Utgått.

Del 6, Kinnefjärdings härad. Territoriella namn (1966)

Del 7, Kåkinds härad. Territoriella namn (1950). Utgått.

Del 8, Kållands härad. Territoriella namn (1963). Utgått.

Del 9, Laske härad. Territoriella namn (1962)

Del 10, Skånings härad. Territoriella namn (1960). Utgått.

Del 11:1, Vadsbo härad. Norra delen. Territoriella namn (1969)

Del 11:2, Vadsbo härad. Södra delen. Territoriella namn (1967). Utgått.

Del 12, Valle härad. Territoriella namn (1958). Utgått.

Del 13, Vartofta härad. Territoriella namn (1955). Utgått.

Del 14, Vilske härad. Territoriella namn (1957)

Del 15, Viste härad. Territoriella namn (1964)

Del 16, Åse härad. Territoriella namn (1965)

Del 17, Naturnamn (1970)

Del 18, Rättelser och tillägg. Register (1973–1980)

Ortnamnen i Uppsala län

Del 5:1, Uppsala kommun. Uppsalas gatunamn (1994)

Ortnamnen i Värmlands län (avslutad)

Del 1, Inledning (1984)

Del 2, Fryksdals härad (1923)

Del 3, Färnebo härad (1934)

Del 4, Gillbergs härad (1922)

Del 5, Grums härad (1926). Utgått.

Del 6, Jösse härad (1942). Utgått.

Del 7, Karlstads härad (1922)

Del 8, Kils härad (1939)

Del 9, Nordmarks härad (1950–1952). Utgått.

Del 10, Nyeds härad (1925)

Del 11, Näs härad (1944)

Del 12, Visnums härad (1939)

Del 13, Väse härad (1924)

Del 14, Älvdals härad (1938)

Del 15, Ölme härad (1939)

Del 16, Register (1962)

Ortnamnen i Västernorrlands län

Del 1, Ångermanlands södra domsagas tingslag. Territoriella namn (1955). Utgått.

Del 2, Ångermanlands mellersta domsagas tingslag. Territoriella namn (1965)

Del 3, Ångermanlands västra domsagas tingslag. Territoriella namn (1967)

Del 4, Ångermanlands norra domsagas tingslag. Territoriella namn (1972)

Ortnamnen i Västmanlands län

Del 5:1, Heby kommun, norra delen. Bebyggelsenamn (1988)

Ortnamnen i Älvsborgs län (avslutad)

Del 1, Inledning (1923–1948). Utgått.

Del 2, Ale härad (1909). Utgått.

Del 3, Bjärke härad (1906). Utgått.

Del 4, Bollebygds härad (1909). Utgått.

Del 5, Flundre härad (1906).

Del 6, Gäsene härad (1911). Utgått.

Del 7:1, Kinds härad. Norra delen (1919). Utgått.

Del 7:2, Kinds härad. Södra delen (1918). Utgått.

Del 8, Kullings härad (1914). Utgått.

Del 9:1, Marks härad. Norra delen (1916). Utgått.

Del 9:2, Marks härad. Södra delen (1917). Utgått.

Del 10, Redvägs härad (1908)

Del 11, Vedens härad (1910). Utgått.

Del 12, Väne härad (1906). Utgått.

Del 13, Vättle härad (1908). Utgått.

Del 14, Ås härad (1909). Utgått.

Del 15, Nordals härad (1911). Utgått.

Del 16, Sundals härad (1910). Utgått.

Del 17, Tössbo härad (1913). Utgått.

Del 18, Valbo härad (1915). Utgått.

Del 19, Vedbo härad (1915). Utgått.

Del 20, Rättelser och tillägg. Register (1940). Utgått.

Ortnamnen i Östergötlands län

Del 4, Björkekinds härad. Bebyggelsenamn (1989)

Del 11, Hammarkinds härad. Bebyggelsenamn (1982)

Del 15, Lösings härad. Bebyggelsenamn (1991)

Del 16, Memmings härad. Bebyggelsenamn (1995)

Del 17, Skärkinds härad. Bebyggelsenamn (1986)

Del 22, Östkinds härad. Bebyggelsenamn (1984)