Så kan du använda Snabba skrivregler i skolan

Nu finns en lärarhandledning till boken Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet.

Lärarhandledningen vänder sig till dig som är svensklärare på högstadiet och gymnasiet eller på annat sätt undervisar i svenska. I den får du en sammanfattning av vad som är viktigt i de olika kapitlen och tips om hur du kan använda Snabba skrivregler i undervisningen.